ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY - NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Đóng
NĂM HỌC 2015-2016
Bài giảng Nghiên cứu Khoa học (dùng cho sinh viên khối ngành XHNV): DOWNLOAD
                (TS. Lê Văn Hảo & TS. Trần Thị Minh Khánh)

NĂM HỌC 2013- 2014


NĂM HỌC 2012- 2013

Đăng ký đổi mới phương pháp giảng dạy của các giảng viên trong bộ môn: (xem chi tiết)

Các bài báo cáo học thuật của bộ môn- HK1 năm học 2012-2013: Bộ môn tiến hành hội thảo sinh hoạt học thuật vào ngày 25/12/2012 với chủ đề: "Đổi mới phương pháp đánh giá trong giảng dạy". Hội thảo bao gồm ba bài viết tham luận với tiêu đề sau:
1. Phương pháp đánh giá quá trình (xem ở đây)
2. Sử dụng Porfolios để phát triển năng lực tự rèn luyện và tự đánh giá kỹ năng đọc hiểu (xem ở đây)
3. Sửa bài chéo: một hình thức kiểm tra việc tự rèn luyện kỹ năng viết ở sinh viên (xem ở đây)


NĂM HỌC 2011-2012


Các bài báo cáo học thuật của bộ môn:  
Bộ môn tiến hành hội thảo chuyên môn học kỳ 2 - năm học 2011-2012 vào ngày 29.3.2012 với chủ đề: "Sử dụng trò chơi trong giảng dạy các môn cơ sở ở các lớp chuyên ngữ". Đây là một buổi sinh hoạt học thuật cấp bộ môn nhằm chia sẻ những kinh nghiệm trong giảng dạy tiếng Anh góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và đổi mới phương pháp giảng dạy theo yêu cầu nhà trường hằng năm. Buổi hội thảo tập trung trao đổi về ba bài viết tham luận sau:
1. Sử dụng bài hát trong giảng dạy viết văn kể chuyện (xem ở đây)
2. Sử dụng trò chơi trong giờ học môn Nói (xem ở đây) 
3. Sử dụng trò chơi trong việc dạy và học từ vựng (xem ở đây).