Các Website liên kết
Đóng


  
Websites bổ trợ học tiếng Anh
Đóng

 
Đóng

CHỦ ĐỀ SINH HOẠT HỌC THUẬT HỌC KỲ I/2014

I. THÁNG 10/2014:

- Chủ đề báo cáo:
    
      +
Chương trình sư phạm Tiếng Anh: CTDGHP Tiếng Nga 3.doc
         
        
Cô Trần Thị Minh Khánh và cô Ngô Quỳnh Hoa


      +
Sử dụng ICT trong việc dạy và học ngoại ngữ: Ứng dụng CNTT trong dạy học ngoại ngữ.docx

        
  Thầy Lê Hoàng Duy Thuần