LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ
Đóng

                                                                            Lịch công tác quý I năm 2014

1.    Công tác đào tạo:

-         Coi thi và chấm thi HK1 chính quy và bằng 2.

-         Coi thi và chấm thi HK1 cho sinh viên không chuyên.

-         Bắt đầu dạy chính quy

-         Soạn CTHP, CTGDHP và bài giảng

-         Họp các nhóm giảng dạy

2.      Công tác khác

-         Tham gia lớp tập huấn xây dựng đề cương nghiên cứu, dự án và quản lý dự án.

-         Bỏ phiếu tín nhiệm quy hoạch lãnh đạo Nhà trường.

-         Tham gia ngày Mở

-         Học tập quán triệt Nghị quyết TW8 khóa XI.

-         Chuyển công tác 1 CBGD (Lan Anh).

-         Nhận 1 CBGD chuyển công tác về từ ĐH Ngoại ngữ HN (Cúc).

-         Nộp kiểm tra túi bài cho P. ĐBCL (Oanh, Hoa).

-         Tham gia ngày 08/3.