Các Website liên kết
Đóng


  
Tin truyền hình:
Đóng
  
Nhân sự Bộ Môn Thực Hành Tiếng
Đóng

 

1.Lê Hoàng Duy Thuần

Chức vụ :TBM

Học vị: Thạc sĩ

HPGD: Nói, Đọc, Từ vựng

Email:thuanlhd@ntu.edu.vn

7.Phạm Thị
Minh Châu

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

HPGD: Tiếng Trung

Email:chauptm@ntu.edu.vn

2.Nguyễn     Duy Sự

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Tiến sĩ

HPGD: Tiếng Pháp

Email: sund@ntu.edu.vn

8.Nguyễn Trọng Lý

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

HPGD: Đọc, Nghe, Tiếp thị du lịch,

Văn hóa Anh, Văn học Anh.

Email: lynt@ntu.edu.vn

3.Trần Thị 
 Minh Khánh

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Tiến sĩ

HPGD: Nói, Nghe,

Ngữ âm thực hành

E.mail:  khanhttm@ntu.edu.vn

9.Nguyễn Phương Lan

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

HPGD: Đọc, Viết, Quản trị lữ hành, TA dịch vụ, Viết CV.

Email: lannp@ntu.edu.vn

4.Trần
Thị Cúc

Chức vụ : Giảng viên

Học vị : Thạc sĩ

HPGD: Nói, Nghe

Email: cuctt@ntu.edu.vn

10.Phan Minh Đức

Chức vụ: Giám đốc TTNN

Học vị: Thạc sĩ

HPGD: Tiếng Nga
Email:ducpm@ntu.edu.vn

5.Bùi Thị
Ngọc Oanh

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

HPGD: Viết, Ngữ âm, Ngữ pháp

Email: oanhbtn@ntu.edu.vn

11.Nguyễn Phan Quỳnh Thư

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Email: thunpq@ntu.edu.vn

6.Ngô
Quỳnh Hoa

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

HPGD: Ngữ âm, Ngữ pháp, Từ vựng

Email: hoanq@ntu.edu.vn

12. Lê Thị Thu Nga

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Email: lenga@ntu.edu.vn