Các Website liên kết
Đóng


  
Tin truyền hình:
Đóng
  
Nhân sự Bộ Môn Thực Hành Tiếng
Đóng

NHÂN SỰ BỘ MÔN THỰC HÀNH TIẾNG


HỌ

TÊN

Chức vụ

Học vị

Email

HP giảng dạy

Lê Hoàng Duy

Thuần

TBM

Giảng viên

Thạc sĩ

thuanlhd@ntu.edu.vn

Nói; Đọc

Từ vựng; NKTA

Trần Thị

Cúc

Giảng viên

Thạc sĩ

cuctt@ntu.edu.vn

Nói; Nghe; Viết

Phạm Thị Minh

Châu

Giảng viên

Thạc sĩ

chauptm@ntu.edu.vn

Tiếng Trung

Phan Minh

Đức

Giám đốc TT - GVC

Thạc sĩ

ducpm@ntu.edu.vn

Tiếng Nga

Ngô Quỳnh

Hoa

Giảng viên

Thạc sĩ

hoanq@ntu.edu.vn

Nghe, Ngữ âm, Ngữ pháp; NKTA

Trần Thị Minh

Khánh

Giảng viên

Tiến sĩ

khanhttm@ntu.edu.vn

Nói; Đọc;

Ngữ âm; PP NCKH

Nguyễn Phương

Lan

Giảng viên

Thạc sĩ

lannp@ntu.edu.vn

Viết;

Ngữ pháp

Nguyễn Trọng

Giảng viên

Thạc sĩ

lynt@ntu.edu.vn

Đọc; Nghe;

Từ vựng

Lê Thị Thu

Nga

Giảng viên

Thạc sĩ

lenga@ntu.edu.vn

Nói;

Viết

Nguyễn Phan Quỳnh

Thư

Giảng viên

Thạc sĩ

thunpq@ntu.edu.vn

Nghe;

Ngữ pháp

Trần Thị Thu

Trang

Giảng viên

Thạc sĩ

Nghe

Bùi Thị Ngọc

Oanh

Giảng viên

Thạc sĩ

oanhbtn@ntu.edu.vn

Viết; Ngữ âm;

Ngữ pháp

Nguyễn Duy

Sự

Giảng viên

Tiến sĩ

sund@ntu.edu.vn

Tiếng Pháp