GIỚI THIỆU CHUNG
Đóng

Trong hình ảnh có thể có: văn bản1.      Tôn chỉ hành động:

CLB Tiếng Anh NTU là tổ chức xã hội trực thuộc Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Nha Trang, hoạt động phi lợi nhuận vì mục đích giáo dục.  

2.      Đối tượng:

CLB Tiếng Anh NTU được thành lập dành cho sinh viên toàn trường (bao gồm cả sinh viên khối chuyên ngữ và không chuyên ngữ).

3.     Chức năng:

(1)     Hỗ trợ việc học tiếng Anh của sinh viên;

(2)     Tạo sân chơi ngôn ngữ bổ ích.

1.4.     Định hướng mục tiêu hoạt động chung:

(1)     Hỗ trợ cải thiện trình độ sử dụng tiếng Anh để giao tiếp của sinh viên (tập trung vào khía cạnh phát âm Tiếng Anh) với mục tiêu đạt được chuẩn đầu ra Tiếng Anh khi ra trường;

(2)    Trợ giúp mở rộng phát triển chủ yếu hai kĩ năng Nói và Viết bằng Tiếng Anh để đáp ứng yêu cầu sử dụng tiếng Anh trong môi trường làm việc;

(3)     Trợ giúp sinh viên giải đáp các thắc mắc liên quan đến các kĩ năng ngôn ngữ cũng như kiến thức ngôn ngữ;

(4)    Tạo sân chơi ngôn ngữ bổ ích giúp tăng cường vốn tiếng Anh cần thiết trong học tập, công việc và trong đời sống hằng ngày cũng như thư giãn sau những giờ học căng thẳng;

         (5)     Thực hiện các hoạt động khác tùy theo từng giai đoạn phát triển của CLB.