Các Website liên kết
Đóng


  
Links liên quan
Đóng
  
Công tác sinh viên
Đóng

Tính đến năm học 2013- 2014, Khoa ngoại ngữ có số sinh viên theo học ngành Tiếng Anh là khoảng hơn 2000 với hai chuyên ngành: Tiếng Anh Phiên dịch và Tiếng Anh Du lịch thuộc 2 hệ Đại học chinh qui và Đại học bằng 2. Kể từ Khóa 54 trở đi, Khoa Ngoại ngữ hợp nhất lại một chuyên ngành là Ngôn ngữ Anh cho toàn thể sinh viên.

Khoa đã tổ chức thi tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân Anh văn cho sinh viên khóa 47, 48, 49, 50, 51 hệ chính qui và khóa 47, 48, 49, 50 hệ văn bằng 2.

Ban chủ nhiệm khoa, đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, Đoàn khoa, Hội sinh viên khoa luôn phối hợp để đưa ra kế hoạch và tìm biện pháp nâng cao chất lượng học tập , sinh hoạt tập thể, tu dưỡng nhân cách cho sinh viên Khoa NN . Hiện nay sinh viên khoa Ngoại Ngữ đang xây dựng: “văn hóa sinh viên khoa NN” với ý thức trách nhiệm vì cộng đồng.

Hàng tháng sinh viên khoa NN tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Tiếng Anh với các chủ đề văn hóa Việt Nam, văn hóa thế giới, nghề nghiêp…để nâng cao kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng chủ động, sáng tạo và kiên thức chuyên môn.

Đoàn Khoa NN tổ chức nhiều hoạt động phong trào để sinh viên nâng cao tính trách nhiệm vì cộng động, vì đất nước.

Hàng năm khoa tiếp nhận các lưu học sinh nước ngoài như Trung Quốc, Lào, Canada, Mỹ... đến học tập và nghiên cứu tại Khoa.

Ngoài giờ học trên lớp, sinh viên khoa NN có các giờ học ngoại khóa như : dã ngoại, tham gia phục vụ hội nghị Quốc tế, công tác từ thiện…

Hàng tuần sinh viên khoa Ngoại ngữ được học tập và làm việc với các chuyên gia nước ngoài đến từ các tổ chức tình nguyện như : Úc, Mỹ , Trung Quốc. Dưới đây là ý kiến của một giáo viên tình nguyện đến từ Úc về quá trình công tác ở khoa:

"BEING BILINGUAL IS BEAUTIFUL
I came to volunteer at Nha Trang University in 2011, in the Faculty of Foreign Languages and I was immediately impressed by the commitment and passion  from  all of the faculty members.
 Headed by the Dean, MA. Nguyen Thi Thuy Hong the faculty of foreign languages at NTU consistently and continually takes measures to improve the curriculum.
Because of the solid relationships formed with industry professionals  the curriculum meets the needs of future employers. It is delivered in a way that is engaging  for the undergraduates and covers learning situations such as, field trips, lab work, group activities and  role plays . The “English Club”, held once a month, provides a fun way to learn and interact in English.
Regular exchanges with Vietnam’s leading Universities take place  which provide students from both campuses to engage a healthy exchange of ideas. 
Associations with numerous international Universities means  that that students have the opportunity to lean from English Native speakers.
Workshops presented by experts from all corners of the globe are held on a regular basis ensuring that the faculty members are on  a continual self development journey and that the  syllabi are on a par with international educational standards.
Nha Trang University's Faculty of Foreign Languages provides a learning environment where the student’s  future is the priority.

Bronnie Driscoll, Australian Volunteer, 2011 - 2013."