Các Website liên kết
Đóng


Cơ sở vật chất
Đóng


Hiện nay sinh viên Khoa Ngoại ngữ đang học ở Giảng đường G2, G3.

 Giảng đường G2
Giảng đường G3


 

 

Khoa ngoại ngữ được trang bị 02 phòng Lab đa phương tiện.