Các tổ chức hợp tác
Đóng  
Nghiên cứu khoa học
Đóng

Chiến lược trọng tâm về nghiên cứu khoa học của Khoa Ngoại ngữ trong những năm gần đây là tập trung vào nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ ( Anh, Pháp , Nga, Trung ) vì vậy Khoa  đã tổ chức nhiều hoạt động hội thảo khoa học và tập huấn quốc tế để nâng cao kiến thức chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy và tư duy khoa học cho đội ngũ giảng viên. Trong năm học 2011-2012, Hội đồng Khoa học và đào tạo của Khoa đã được thành lập với nhiệm vụ là cố vấn về khoa học, đào tạo, xây dựng chương trình và phát triển đội ngũ cán bộ cho Khoa. Ngoài ra, Khoa đã thành lập các nhóm nghiên cứu để chuẩn bị cho công tác NCKH các năm tiếp theo. 

 

Những việc đã làm được trong năm học 2012-2013 và học kỳ I năm học 2013 - 2014:

  + Khoa tổ chức 3 đợt tập huấn chuyên môn quốc tế và 3 hội thảo cấp khoa.
 + 97 % giảng viên trong Khoa có các bài tham luận chuyên môn trong đó có 02 bài tham luận cấp quốc tế (Cô Nguyễn Thị Thúy Hồng và Cô Võ Nguyễn Hồng Lam)