Thông tin liên hệ
ĐóngMọi chi tiết liên hệ:

Trung tâm Ngoại Ngữ – Khoa Ngoại Ngữ -Trường Đại học Nha Trang
Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, TP.Nha Trang 
Điện thoại: 0583.833707-Email: ttnndhnt@yahoo.com

Facebook Page Trung Tâm Ngoại Ngữ Ntu.edu.vn
Link: Page Facebook Trung Tâm Ngoại Ngữ