Nhân sự
Đóng


 GIỚI THIỆU NHÂN SỰ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ
 

GIÁM ĐỐC
 ThS. Phan Minh Đức
Giảng viên chính
Năm công tác: 09/1984
ĐT: 0917.694.779
Mail: ducpm@ntu.edu.vn

THỦ QUỸ
Hứa Ngọc Lý
Năm công tác: 03/2005
ĐT: 0914.161616
Mail: lyhn@ntu.edu.vn


THƯ KÝ
Ngô Thị Ngọc Hân
Năm công tác: 12/2006
ĐT: 0905.041.717
Mail: hanntn@ntu.edu.vn


KẾ TOÁN
Hoàng Thị Ánh Thu
Năm công tác: 08/2015
ĐT: 0167.8819169
Mail: thuhta@ntu.edu.vnMọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Ngoại ngữ -Trường Đại học Nha Trang
Số 02 Nguyễn Đình Chiểu- TP-Nha Trang
Điện thoại: 0258..833707