Hoạt động đào tạo
MinimizeViện Nuôi Trồng Thủy Sản, Trường Đại Học Nha Trang là đơn vị đứng đầu về đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực Nuôi Trồng Thủy Sản của cả nước. Viện được giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có trình độ Đại học và sau Đại học trong các lĩnh vực Nuôi Trồng Thủy sản, Quản Lý Nguồn Lợi - Môi Trường và Bệnh Học Thủy Sản. Đặc biệt, Viện Nuôi Trồng Thủy Sản (NTTS) là đơn vị được nhà nước cho phép đào tạo bậc Tiến sỹ về các lĩnh vực chuyên sâu như Nuôi Cá Biển, Nuôi Cá Nước Ngọt, Dinh Dưỡng và Thức Ăn Trong NTTS và Bệnh Học Thủy Sản.Trải qua hơn 50 năm hình thành và phát triển, Viện Nuôi Trồng Thủy Sản đã đào tạo cho cả nước hàng nghìn kỹ sư NTTS, hàng trăm Thạc sĩ và Tiến sĩ. Đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ đại học và trên đại học được đào tạo tại khoa NTTS đã và đang đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho sự phát triển nền kinh tế biển nói chung, cũng như một số các lĩnh vực liên quan về phát triển nông thôn của đất nước. Ngoài việc đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật Nuôi trồng Thủy sản đáp ứng nhu cầu xã hội, Viện Nuôi trồng Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang còn là nơi đầu tiên đào tạo các cán bộ khoa học có trình độ Thạc sỹ và Tiến sỹ cho các Viện Nghiên cứu và các trường Đại học trong cả nước.Ngoài ra, Viện Nuôi trồng Thủy sản còn thường xuyên gởi cán bộ trong đi đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài cũng như tiếp nhận giáo viên và sinh viên nước ngoài đến Viện học tập và nghiên cứu. Thông qua các hoạt động trao đổi sinh viên và giáo viên này, Viện mở rộng được mối quan hệ hợp tác đào tạo cả trong và ngoài nước.


Đoàn sinh viên nước ngoài trong chuyến Fieldtrip tại Trạm nuôi biển Vũng Ngán - Viện NTTS