banner
Minimize
Nhân sự Bộ môn Cơ sở sinh học nghề cá
Minimize
Đội ngũ giảng viên của bộ môn gồm 13 thành viên trong đó có 01 PGS, 04 Tiến sĩ, 02 Nghiên cứu sinh, 05 Thạc sĩ và 01 cử nhân.

TT

Họ và tên

Học hàm/học vị

Di động

Email

1

Nguyễn Thị Kim Anh

TQ.CN

09055986835

kimanhnt1@gmail.com

2

Lê Hoàng Thị Mỹ Dung

GV.ThS (NCS)

0933552987

lehtmd@ntu.edu.vn

3

Lê Minh Hoàng

GVCC.PGS.TS

0915405811

hoanglm@ntu.edu.vn

4

Trương Thị Bích Hồng

GV.TS

0909331974

hongttb@ntu.edu.vn

5

Nguyễn Đình Huy

GV.ThS

09835855007

huynd@ntu.edu.vn

6

Đinh Văn Khương

GV.TS

0989188267

khuong.dinh@ntu.edu.vn

7

Phạm Phương Linh

GV.ThS (NCS)

0935459749

linhpp@ntu.edu.vn

8

Bành Thị Quyên Quyên

GV.TS

0918561094

quyenbt@ntu.edu.vn

9

Nguyễn Tấn Sỹ

GVC.TS

0983497494

synt@ntu.edu.vn

10

Hoàng Thị Thanh

GV.ThS

01992676766

thanhht@ntu.edu.vn

11

Nguyễn Thị Thúy

GVTH.ThS

0909743745

thuynguyen@ntu.edu.vn

12

Mai Như Thủy

GV.ThS

0905954478

thuymn@ntu.edu.vn

13

Trần Thị Lê Trang

GV.ThS

0973533710

letrang@ntu.edu.vn


Text/HTML
Minimize