Text/HTML
Minimize
Enter Title
Minimize

Các đối tác chính trong nước của Bộ môn:

Công ty TNHH Uni President Việt Nam - Dinh dưỡng

Công ty cổ phần thức ăn thủy sản CP Việt Nam - Dinh dưỡng

Công ty Thăng Long - Dinh dưỡng

Công ty Hải Mã - Dinh dưỡng, Giống cá biển

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận - Giống cá biển

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa - Cá biển


Các đối tác chính nước ngoài của Bộ môn:

Đại học Khoa học và Công nghệ Biển Tokyo (TUMSAT) – tôm hùm

Đại học Bergen - Dinh dưỡng

Đại học Tronheim - Bệnh thủy sản

Đại học Burapha - Thủy sinh vật cảnh

Tổ chức Nghiên cứu công nghiệp khoa học Liên bang Úc (CSIRO) - Dinh dưỡng tôm hùm

Khoa Nông nghiệp – Đại học Vinh - Cá chim vây vàng

Trường Cao Đẳng Thủy sản Bắc Ninh

Khoa Thủy sản Đại học Nông Lâm TPHCM

Khoa Thủy sản Đại học Cần Thơ

Khoa Thủy sản Đại học Nông Lâm Huế