Tin chi tiết
Minimize
Khoa NTTS ký biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu với Phân viện Nghiên cứu NTTS Bắc Trung Bộ 

IoA 7/12/2013 3:31:21 PM
Vừa qua, qua NTTS đã có biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu với Phân viện Nghiên cứu NTTS Bắc Trung Bộ. Hai bên thống nhất cùng quan tâm đến việc hợp tác, trao đổi kinh nghiệm về nghiên cứu khoa học, đào tạo thuộc lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.
Hai cơ quan bàn bạc và thống nhất lập biên bản ghi nhớ về các nội dung cơ bản cả hai bên cùng quan tâm để hướng tới việc ký kết thoả thuận hợp tác chính thức trong thời gian tới như sau:

1. Phạm vi hợp tác:
- Thực hiện hợp tác trong khuôn khổ các hoạt động theo nội dung của dự án "Sử dụng hợp lý nguồn dinh dưỡng để phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản vùng duyên hải miền Trung Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu" (viết tắt là BCA) nghiên cứu về trồng rong biển và đánh giá ảnh hưởng biến đối khí hậu tới nuôi trồng thủy sản, sinh kế của người dân và các giải pháp giảm thiểu.
- Hợp tác nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản.
- Trao đổi đoàn cán bộ, giảng viên đến tham quan trao đổi kinh nghiệm, cũng như việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

2. Phương pháp hợp tác và triển khai
- Hai bên dựa trên tinh thần hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau về các điều khoản thực tế liên quan đến các nội dung hợp tác, cùng nhau làm việc nhằm phát triển mối liên kết về nghiên cứu khoa học, đào tạo.
- Biên bản này là cơ sở để ký kết thoả thuận hợp tác chính thức giữa hai bên thời gian tới, trong đó thể hiện các nội dung cụ thể trên nhu cầu và năng lực của mỗi bên và được điều chỉnh cho phù hợp với từng trường hợp phát sinh mới.

Đến nay, Khoa NTTS đã tiến hành một đề tài nhánh nghiên cứu cải tiến mô hình trồng rong sụn tại Cam Ranh và cử 2 chuyên gia tham gia đánh giá các mô hình trồng rong và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sinh kế của ngư dân ven biển. Các nhiệm vụ này đang được tiến hành đúng tiến độ triển khai đã đề ra.

Các tin cùng thể loại
+ Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp trường
+ Đoàn cán bộ của Viện Nuôi trồng Thủy sản (ĐH Nha Trang) khảo sát tại Ngọc Hiển, Cà Mau
+ DNA Vaccines Against Viral Diseases of Aquaculture
+ Đoàn cán bộ Viện NTTS đã tổ chức chuyến công tác và khảo sát tại một số địa điểm là các xã thuộc huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam
+ Bacterial Population in Intestines of the Black Tiger Shrimp (P. monodon) under Different Growth Stages
+ Hai bài báo của cán bộ khoa được đăng trên tạp chí khu vực
+ Dự án SRV 2701: Kế hoạch hoạt động năm 2011
+ Cán bộ khoa NTTS tham dự Hội nghị chuyên đề khoa học quốc tế lần thứ tám khu vực Tây Thái Bình Dương
+ Tổng hợp các hội nghị quốc tế về NTTS sẽ diễn ra trong năm 2011
+ Hội nghi sinh viên và cán bộ trẻ nghiên cứu khoa học toàn quốc ngành Nuôi trồng Thủy sản
+ Hội nghị Sinh viên & Cán bộ trẻ nghiên cứu khoa học toàn quốc ngành nuôi trồng thủy sản
+ Kết thúc hội nghị sinh viên và cán bộ trẻ nghiên cứu khoa học ngành Nuôi trồng Thủy sản
+ Hội nghị giới thiệu giải thưởng Nhà khoa học trẻ của Công ty Alltech
+ Sách mới: Sinh sản nhân tạo cá - Ứng dụng hormon steroid
+ Giới thiệu các đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học
+ Khoa NTTS triển khai đề tài cải tiến mô hình trồng rong sụn thuộc Dự án BCA tại Cam Ranh
+ Sách mới: Dynamic Production Model for Shrimp Stock Assessment của ThS. Nguyễn Lâm Anh.
+ Bốn đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ được nghiệm thu cơ sở tại Khoa Nuôi trồng Thủy sản - Trường Đại học Nha Trang
+ Khoa Nuôi trồng Thủy sản nghiệm thu 2 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên
+ Nghiệm thu các chuyên đề thuộc hai dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước
+ Cán bộ Khoa Nuôi trồng Thủy sản tham dự Hội nghị Khoa học Trẻ toàn quốc lần thứ IV tại Trường ĐH Nông Lâm Tp HCM
+ Viện Nuôi trồng Thủy sản tiếp tục tổ chức nghiệm thu các chuyên đề thuộc hai dự án trọng điểm cấp Nhà nước
+ Nghiệm thu đề tài cấp Trường “Nghiên cứu sinh sản nhân tạo cá khoang cổ cam Amphiprion percula (Lacepede, 1802), phục vụ nhu cầu nuôi cá cảnh trong nước và xuất khẩu”
+ Trường ĐH Nha Trang và Viện NTTS làm việc với Đoàn công tác tỉnh Ninh Thuận
+ Sách mới: Hormon và sự điều khiển sinh sản ở cá
+ Sở KHCN tỉnh Đắk Nôngkiểm tra tiến độ đề tài cấp tỉnh do Trường ĐH Nha Trang chủ trì
+ Young female water flea (Daphnia) with single egg. (photo by John C., nikonsmallworld)
+ Nghiệm thu các chuyên đề thuộc Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước
+ Thông báo về việc xét duyệt đề tài NCKH của sinh viên đợt 2 năm 2018
+ Viện NTTS tổ chức hội thảo về bệnh tôm trong khuôn khổ đề tài tỉnh Ninh Thuận
+ Thực hiện đề tài cấp tỉnh Đăk Nông
+ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
+ Hội thảo khoa học đề tài “Nghiên cứu đánh giá và đề xuất các giải pháp phát triển, quản lý nguồn lợi thủy sản hồ chứa tỉnh Đắk Nông”
+ Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp tỉnh Đắk Nông
+ Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp trường
+ Viện NTTS tham gia International Fisheries Symposium - IFS 2016, Phú Quốc, từ ngày 31/1 - 02/11/2016.
+ Kết quả mở hồ sơ đăng ký đề tài, dự án KH&CN tỉnh Kiên Giang (10/11/2016)
+ Cuttlefish really know how to fight for their gals
+ Làm thế nào để đọc một bài báo khoa học
+ Urgent update on possible worldwide spread of tilapia lake virus (TiLV)
+ Fish Smell ATP to Find Food