Tin chi tiết
Minimize
Urgent update on possible worldwide spread of tilapia lake virus (TiLV) 

IoA 6/8/2017 3:59:30 PM
NACA: H.T. Dong, T. Rattanarojpong and S. Senapin | 20 May 2017

Tilapia lake virus disease (TiLVD) (also known as syncytial hepatitis of tilapia-SHT) is a newly emerging viral disease of tilapia caused by tilapia lake virus (TiLV), a novel Orthomyxo-like virus (Ferguson et al. 2014; Eyngor et al. 2014; Bacharach et al. 2016; DelPozo et al. 2017; NACA, 2017; OIE, 2017). Occurrence of the disease was officially documented earliest in Ecuador and Israel in 2013 and 2014, respectively (Ferguson et al. 2014; Eyngor et al. 2014). The virus, however, is believed to have been responsible for massive mortalities in farmed tilapia in Israel since 2009 (Eyngor et al. 2014). Infection of TiLV was later reported from Colombia (Kembou Tsofack et al. 2017) and Egypt (Fathi et al. 2017) and most recently from Thailand (Dong et al. 2017a; Surachetpong et al. 2017). Natural disease outbreaks result in variable mortalities ranging from 9.2 to 90%, with tilapia fingerlings and juveniles being more vulnerable than larger fish (Ferguson et al. 2014; Fathi et al. 2017; Dong et al. 2017a; Surachetpong et al. 2017). Unlike other viral diseases of tilapia, TiLV appears to be widely spread and so may be present in many countries where it is not yet recognized.

Recently, we released a warning of TiLV in Thailand including an improved semi-nested RT-PCR method for rapid detection. The Fish Health Platform in Centex, BIOTEC/Mahidol University has obtained positive test results for TiLV from other countries in Asia where it has not yet been reported. Further, the majority of our archived samples collected from previous disease outbreaks in several tilapia hatcheries in Thailand during 2012-2017 have tested positive for TiLV, indicating the presence of TiLV in Thailand even before the virus became known to science in 2013.

The origin of the disease is currently unknown, but many countries have been translocating tilapia fry/fingerlings prior to and even after the description of TiLV. Based on records we could obtain about such translocations, we have prepared a map that contains a list of 5 countries with confirmed reports of TiLV infections and a list of 43 other countries that we believe have imported tilapia that may have been infected with TiLV. We hope that widespread surveillance for TiLV in the Tilapia industry and in translocated fish will help reduce the impact and spread of this disease.

Recommendations:

- We recommend that the 43 countries we have listed quickly initiate surveillance for TiLV in cultured Tilapia, since the virus may have been introduced via direct or indirect translocation of fry/fingerlings from the five countries where it has been reported.

- Biosecurity should be applied to prevent wider spread of the disease especially by countries with no predictive record of TiLV risk.

- Since TiLV infects very early developmental stages of tilapia (fertilised eggs, fry, and fingerlings) when fish immune system is not fully developed, the use of vaccines may not be an effective control approach.

- Research should be promoted for the development of methods to clear TiLV from infected tilapia broodstock and allow production TiLV-free fry/fingerlings.

- Programs should be promoted to develop Tilapia stocks specific pathogen free (SPF) for TiLV and other pathogens as a potential approach to limit impact of Tilapia diseases globally.

- Since TiLV infections result in highly variable mortality (9.2-90%), it is urgent that research should be promoted to discover the underlying reasons (e.g., research on the correlation between TiLV virulence and genetic types or other factors).

Read more: https://enaca.org/?id=700&title=aquatic-animal-disease-library

Các tin cùng thể loại
+ Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp trường
+ Đoàn cán bộ của Viện Nuôi trồng Thủy sản (ĐH Nha Trang) khảo sát tại Ngọc Hiển, Cà Mau
+ DNA Vaccines Against Viral Diseases of Aquaculture
+ Đoàn cán bộ Viện NTTS đã tổ chức chuyến công tác và khảo sát tại một số địa điểm là các xã thuộc huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam
+ Bacterial Population in Intestines of the Black Tiger Shrimp (P. monodon) under Different Growth Stages
+ Hai bài báo của cán bộ khoa được đăng trên tạp chí khu vực
+ Dự án SRV 2701: Kế hoạch hoạt động năm 2011
+ Cán bộ khoa NTTS tham dự Hội nghị chuyên đề khoa học quốc tế lần thứ tám khu vực Tây Thái Bình Dương
+ Tổng hợp các hội nghị quốc tế về NTTS sẽ diễn ra trong năm 2011
+ Hội nghi sinh viên và cán bộ trẻ nghiên cứu khoa học toàn quốc ngành Nuôi trồng Thủy sản
+ Hội nghị Sinh viên & Cán bộ trẻ nghiên cứu khoa học toàn quốc ngành nuôi trồng thủy sản
+ Kết thúc hội nghị sinh viên và cán bộ trẻ nghiên cứu khoa học ngành Nuôi trồng Thủy sản
+ Hội nghị giới thiệu giải thưởng Nhà khoa học trẻ của Công ty Alltech
+ Sách mới: Sinh sản nhân tạo cá - Ứng dụng hormon steroid
+ Giới thiệu các đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học
+ Khoa NTTS triển khai đề tài cải tiến mô hình trồng rong sụn thuộc Dự án BCA tại Cam Ranh
+ Sách mới: Dynamic Production Model for Shrimp Stock Assessment của ThS. Nguyễn Lâm Anh.
+ Bốn đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ được nghiệm thu cơ sở tại Khoa Nuôi trồng Thủy sản - Trường Đại học Nha Trang
+ Khoa Nuôi trồng Thủy sản nghiệm thu 2 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên
+ Nghiệm thu các chuyên đề thuộc hai dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước
+ Cán bộ Khoa Nuôi trồng Thủy sản tham dự Hội nghị Khoa học Trẻ toàn quốc lần thứ IV tại Trường ĐH Nông Lâm Tp HCM
+ Khoa NTTS ký biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu với Phân viện Nghiên cứu NTTS Bắc Trung Bộ
+ Viện Nuôi trồng Thủy sản tiếp tục tổ chức nghiệm thu các chuyên đề thuộc hai dự án trọng điểm cấp Nhà nước
+ Nghiệm thu đề tài cấp Trường “Nghiên cứu sinh sản nhân tạo cá khoang cổ cam Amphiprion percula (Lacepede, 1802), phục vụ nhu cầu nuôi cá cảnh trong nước và xuất khẩu”
+ Trường ĐH Nha Trang và Viện NTTS làm việc với Đoàn công tác tỉnh Ninh Thuận
+ Sách mới: Hormon và sự điều khiển sinh sản ở cá
+ Sở KHCN tỉnh Đắk Nôngkiểm tra tiến độ đề tài cấp tỉnh do Trường ĐH Nha Trang chủ trì
+ Young female water flea (Daphnia) with single egg. (photo by John C., nikonsmallworld)
+ Nghiệm thu các chuyên đề thuộc Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước
+ Thông báo về việc xét duyệt đề tài NCKH của sinh viên đợt 2 năm 2018
+ Viện NTTS tổ chức hội thảo về bệnh tôm trong khuôn khổ đề tài tỉnh Ninh Thuận
+ Thực hiện đề tài cấp tỉnh Đăk Nông
+ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
+ Hội thảo khoa học đề tài “Nghiên cứu đánh giá và đề xuất các giải pháp phát triển, quản lý nguồn lợi thủy sản hồ chứa tỉnh Đắk Nông”
+ Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp tỉnh Đắk Nông
+ Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp trường
+ Viện NTTS tham gia International Fisheries Symposium - IFS 2016, Phú Quốc, từ ngày 31/1 - 02/11/2016.
+ Kết quả mở hồ sơ đăng ký đề tài, dự án KH&CN tỉnh Kiên Giang (10/11/2016)
+ Cuttlefish really know how to fight for their gals
+ Làm thế nào để đọc một bài báo khoa học
+ Fish Smell ATP to Find Food