Nhân sự Bộ môn
Đóng

STT

Họ và tên

Chức danh/học vị

1

Phạm Thị Anh

GV.ThS

2

Lục Minh Diệp

GVC.TS

3

Trần Văn Dũng

GV.ThS

4

Vũ Trọng Đại

GV.ThS

5

Phạm Đức Hùng

GV. TS

6

Lại Văn Hùng

GVCC.PGS.TS

7

Phạm Thị Khanh

GV.ThS

8

Đàm Bá Long

GV.ThS

9

Ngô Văn Mạnh

GV.TS

10

Nguyễn Văn Minh

GV.TS

11

Đoàn Xuân Nam

GV.ThS

12

Lương Công Trung

GV.TS

13

Châu Văn Thanh

GVTH.ThS

14

Phùng Thế Trung

GV.ThS

15

Lê Anh Tuấn

GVC.TS