Nhân sự Bộ môn
Đóng

 

STT

Họ và tên

Chức danh/học vị

 Lý lịch khoa học

1

Phạm Thị Anh

GV.ThS

 

2

Lục Minh Diệp

GVC.TS

 

3

Trần Văn Dũng

GV.ThS

 Xem

4

Vũ Trọng Đại

GV.ThS

 

5

Phạm Đức Hùng

GV. TS

 

6

Lại Văn Hùng

GVCC.PGS.TS

Xem

7

Phạm Thị Khanh

GV.ThS

 

8

Đàm Bá Long

GV.ThS

 

9

Ngô Văn Mạnh

GV.TS

 Xem

10

Nguyễn Văn Minh

GV.TS

 Xem

11

Đoàn Xuân Nam

GV.ThS

 

12

Lương Công Trung

GV.TS

 Xem

13

Châu Văn Thanh

GVTH.ThS

Xem

14

Phùng Thế Trung

GV.ThS

Xem

15

Lê Anh Tuấn

GVC.TS

 Xem
English CV