Thông tin tuyển sinh
Đóng
THÔNG TIN HỌC BỔNG


Học bổng Irish Aid IDEAS Scholarships Programme 2017/2018: https://www.dfa.ie/irish-embassy/vietnam/news-and-events/


Chương trình Học bổng của Chính phủ Ireland đã nhận hồ sơ cho niên học 2017-2018 từ tháng 11/2016. Năm nay sẽ có tối đa 30 học bổng toàn phần dành cho các ứng viên Việt Nam, bậc học thạc sĩ tại các trường đại học và học viện kỹ thuật của Ireland, cho các ngành sau:

  1. Khoa học & kỹ thuật thực phẩm
  2. Nông nghiệp, Khoa học Môi trường, Phát triển nông thôn
  3. Phát triển bền vững, các ngành kỹ thuật
  4. Công nghệ sinh học
  5. Công nghệ thông tin và Truyền thông
  6. Dược
  7. Quản trị và Kinh doanh
  8. Truyền thông, Báo chí, Du lịch và Quản lý Khách sạn

Hạn nộp hồ sơ là 12:00 ngày thứ Tư 15/02/2017. Xem chi tiết về mẫu đơn, hướng dẫn thủ tục, tiếp nhận hồ sơ tại trang www.embassyofireland.vn, phần News & Events.Thông tin
Đóng
Thông tin sinh viên
Đóng

Thời khóa biểu

Danh sách sinh viên

Công tác tốt nghiệp

Khen thưởng

Thông tin tuyển sinh

Thông tin học bổng

Cơ hội du học

Thông tin việc làm

Công tác Đoàn Hội

Hội nghị sinh viên toàn quốc

Quy trình, văn bản, biểu mẫu

Giới thiệu tài liệu tham khảo