Nhân sự Viện NTTS
Đóng


 

NHÂN SỰ VIỆN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

PGS.TS Phạm Quốc Hùng

Viện Trưởng-Trưởng BM

TS. Nguyễn Văn Minh

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Thúy

Giảng viên TH

ThS. Trương Thị Bích Hồng

Giảng viên - NCS

ThS. Nguyễn Văn Quỳnh Bôi

Giảng viên

ThS. Lê Thành Cường

Giảng viên - NCS

TS. Đinh Văn Khương

Giảng viên

ThS. Phạm Phương
Linh

Giảng viên - NCS

ThS. Tôn Nữ Mỹ Nga

Giảng viên

Th.S Bành Thị Quyên Quyên

Giảng viên - NCS

ThS. Đàm Bá Long

Giảng viên - NCS

TS. Lương Công Trung

Giảng viên

ThS. Phạm Thị Anh

Giảng viên

Bùi Thị Thanh Thủy

Thư ký - Kế toánNguyễn Thị Kim Anh

Thư ký - Thủ quỹ

ThS. Phùng Thế Trung

Giảng viên - NCS

ThS. Phạm Thị Hạnh

Giảng viên 

 

TS. Nguyễn Tấn Sỹ

Phó Viện trưởng
Trưởng BM

TS. Cái Ngọc Bảo Anh

Giảng viên

TS. Lục Minh Diệp

Giảng viên

TS. Phạm Đức Hùng (En)

Giảng viên 


ThS. Nguyễn Đình Huy

Giảng viên

ThS. Đoàn Xuân Nam

Giảng viên

ThS. Trần Thanh Tâm

Giảng viên - NCS

ThS. Mai Đức Thao

Giảng viên

TS. Lê Anh Tuấn

Giảng viên

ThS. Phan Văn Út

Giảng viên - NCS

ThS. Nguyễn Thị Thùy Giang

Giảng viên

ThS. Hứa Ngọc Dung

Giảng viên

ThS. Lê Hoàng Thị Mỹ Dung

Giảng viên - NCSThS. Vũ Trọng Đại 

Giảng viên - NCS

ThS. Vũ Thị Thùy Minh

Giảng viên - NCS

ThS. Mai Như Thủy

Giảng viên

ThS. Hoàng Thị Thanh

Giảng viênTrần Thị Lê Trang

Giảng viên

 


 

PGS.TS. Lại Văn Hùng

Giảng viên

TS. Ngô Văn Mạnh

Trưởng BM


PGS.TS Nguyễn Đình Mão

Giảng viên

ThS. Trần Văn Phước

Giảng viên - NCSThS. Phạm Thị Khanh

Giảng viên - NCS

ThS. Châu Văn Thanh

Giảng viênThS. Trần Văn Dũng

Giảng viên


PGS.TS. Lê Minh Hoàng

Chủ tịch Công đoàn - GV