Đối tác của Viện Nuôi trồng Thủy sản
Đóng

Các đơn vị hợp tác trong nước

1. Trường Đại Học Cần Thơ

2. Trường Đại Học Nông Lâm Tp HCM

3. Trường ĐH Nông Lâm Huế

4. Viện Nghiên cứu NTTS I

5. Viện Nghiên cứu NTTS II

6. Viện Nghiên cứu NTTS III

7. Công ty Uni-president Việt Nam

8. Dự án BCA Phân viện NTTS Cửa Lò

9. Công ty TNHH TOMBOY

10. Công ty TNHH Long Thăng

11. Sở KHCN Tỉnh Khánh Hòa

12. Sở KHCN Tỉnh Ninh Thuận

13. Sở KHCN Tỉnh Đăk Nông

14. Sở KHCN Tỉnh Quảng Ninh

15. Sở KHCN Tỉnh Bến Tre

16. Sở KHCN Tỉnh Bạc Liêu


Các đơn vị hợp tác nước ngoài

1. Tổ chức ACIAR Úc

2. NTTS Châu Á TBD-NACA

3. ĐH Khoa học CN Na Uy

4. ĐH Bergen Na Uy

5. ĐH Burapha Thái Lan

6. Tổ chức UNU-FTP Iceland

7. Đại học Hải dương Đài Loan NTOU