Thông tin KHCN
Đóng

Đề tài khoa học

            Đề tài đã nghiệm thu

            Đề tài đang tiến hành

    Đề tài NCKH sinh viên

Dự án nghiên cứu

            Dự án đã thực hiện

            Dự án đang thực hiện

Danh mục bài báo

            Tạp chí trong nước

            Tạp chí nước ngoài

Quy trình công nghệ

Sản phẩm tiêu biểu

Giáo trình – Bài giảng

Sách xuất bản

Sản phẩm khác

CV cán bộ NCKH

Lượng truy cập
Đóng
Hoạt động nghiên cứu khoa học
Đóng

Viện Nuôi Trồng Thủy Sản có khả năng giải quyết những vấn đề khoa học kỹ thuật và quản lý trong lĩnh vực Nuôi trồng Thủy sản và một số các lĩnh vực có liên quan thông qua các dự án và đề tài nghiên cứu. Trong những năm gần đây, các lĩnh vực nghiên cứu mang tính chiến lược của Viện như: Hoàn thiện quy trình sản xuất tôm sú giống, sản xuất giống nhân tạo cá chẽm và cá chẽm mõm nhọn, nghiên cứu bệnh trên cá biển nuôi và quản lý môi trường đã và đang từng bước khẳng định thương hiệu và vị thế của Viện, cũng như giải quyết nhiều vấn đề mang tính cấp thiết của thực tiễn đặt ra.

Viện chủ trì các đề tài nghiên cứu cấp Tỉnh và cấp Bộ trọng điểm về “Nghiên cứu bệnh do Virus gây ra trên tôm Sú nuôi ở Khánh Hòa”. Qua nghiên cứu nhóm tác giả đã đưa ra các phương pháp phòng trị và đang được áp dụng đối với nghề nuôi tôm sú thương phẩm tại các địa phương khu vực Nam Trung Bộ. Đề tài nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản và thử nghiệm sản xuất giống nhân tạo cá Lóc đã cho đẻ nhân tạo thành công loài cá này tại Trại thực nghiệm Nuôi cá nước ngọt Ninh Phụng.


TS. Nguyễn Hữu Dũng đang chuẩn bị thuốc tiêm cho đối tượng thủy sản nghiên cứu

Một số hướng nghiên cứu mang tính chuyển giao công nghệ và ứng dụng cũng đã được khoa quan tâm và đầu tư. Các đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực này như: đề tài sản xuất giống và nuôi cá Rô phi đơn tính đạt năng suất cao; đề tài quan trắc và cảnh báo môi trường khu bảo tồn biển Hòn Mun; đề tài nghiên cứu dinh dưỡng cá Mú giai đoạn giống; đề tài bước đầu nghiên cứu thử nghiệm dùng thức ăn viên ương tôm Hùm giai đoạn giống và hàng loạt các đề tài nghiên cứu khác đã và đang được chuyển giao cho các địa phương trong khu vực.

Từ năm 2000 đến nay Viện/Khoa NTTS tham gia cùng với Trung tâm Nuôi Trồng Thủy Sản, chuyển giao công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm tôm Sú đạt năng suất cao cho các địa phương: Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, Thái Bình, Nam Định và Sóc Trăng. Ngoài ra, Viện còn chủ trì mở nhiều lớp tập huấn cho các tỉnh: Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Định… về sản xuất giống tôm Sú, quản lý dịch bệnh và môi trường trong nuôi tôm Sú thương phẩm được các địa phương đánh giá cao. Sự thành công của chương trình nghiên cứu sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá Chẽm cũng được các địa phương đánh giá cao. Khoa đang chuẩn bị chuyển giao công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá Chẽm, cá Rô phi đơn tính cho tỉnh Khánh Hòa theo đề nghị của địa phương.


Sản phẩm tôm hùm nuôi tại vùng biển Nha Trang
.

Vận chuyển cá chim vây vàng nuôi tại bè Vũng Ngán

Thông qua việc thực hiện các đề tài nghiên cứu và các dự án hợp tác, Viện Nuôi trồng Thủy sản đã làm cho bạn bè quốc tế hiểu biết hơn về Trường Đại Học Nha Trang nói chung và Viện Nuôi trồng Thủy sản nói riêng. Việc thực hiện có hiệu quả các chương trình tập huấn chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế tại Viện Nuôi trồng Thủy sản góp phần nâng cao vị thế của Trường và Viện không chỉ ở trong nước mà còn ở các nước trong khu vực cũng như trên thế giới.