Lý lịch khoa học Cán bộ Viện NTTS
Đóng

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Học vị

Lĩnh vực nghiên cứu

1

Nguyễn Tấn Sỹ

GV chính

Tiến sĩ

 

2

Phạm Quốc Hùng

Giảng viên

PGS.TS

 

3

Lê Minh Hoàng

Giảng viên

Tiến sĩ

 

4

Nguyễn thị Thúy

CBHDTH

 Thạc sĩ

 

5

Đinh Văn Khương

Giảng viên

Tiến sĩ

 

6

Trương Thị Bích Hồng

Giảng viên

Thạc sĩ

 

7

Phạm Phương Linh

Giảng viên

Thạc sĩ

 

8

Trần Thị Lê Trang

Giảng viên

Thạc sĩ

 

9

Lê Hoàng Thị Mỹ Dung

Giảng viên

 Thạc sĩ

 

10

Nguyễn Đình Huy

Giảng viên

Thạc sĩ

 

11

Bành Thị Quyên Quyên

Giảng viên

Thạc sĩ

 

12

Phạm Đức Hùng

Giảng viên

Tiến sĩ

 

13

Phạm Thị Khanh

Giảng viên

Thạc sĩ

 

14

Hoàng Thị Thanh

Giảng viên

Thạc sĩ

 

15

Mai Như Thủy

Giảng viên

Thạc sĩ

 

16

Lê Anh Tuấn

GV chính

Tiến sĩ

 

17

Lại Văn Hùng

GV chính

PGS.TS.

 

18

Châu Văn Thanh

CBHDTH

Thạc sĩ

 

19

Lục Minh Diệp

GV chính

Tiến sĩ

 

20

Ngô Văn Mạnh

Giảng viên

Tiến sĩ

 

21

Phùng Thế Trung

Giảng viên

Thạc sĩ

 

22       

Vũ Trọng Đại

Giảng viên

 Thạc sĩ

23

Trần Văn Dũng

Giảng viên

Thạc sĩ

 

24

Đoàn Xuân Nam

Giảng viên

 Thạc sĩ

 

25

Trần Thanh Tâm

Giảng viên

 Thạc sĩ

 

26

Phạm Thị Anh

Giảng viên

 Thạc sĩ

27

Lương Công Trung

Giảng viên

Tiến sĩ

 

28

Đàm Bá Long

Giảng viên

Thạc sĩ

 

29

Nguyễn Văn Minh

Giảng viên

Tiến sĩ

 

30

Cái Ngọc Bảo Anh

Giảng viên

Tiến sĩ

 

31

Nguyễn Văn Quỳnh Bôi

GV chính

Thạc sĩ

 

32

Nguyễn Lâm Anh

Giảng viên

Tiến sĩ

 

33

Trần Văn Phước

Giảng viên

Thạc sĩ

 

34

Tôn Nữ Mỹ Nga

Giảng viên

Thạc sĩ

 

35

Vũ Thị Thùy MInh

Giảng viên

Thạc sĩ

 

36

Mai Đức Thao

Giảng viên

 Thạc sĩ

 

37

Nguyễn Thị Thùy Giang

Giảng viên

 Thạc sĩ

 

38

Phan Văn Út

Giảng viên

Thạc sĩ

 

39

Hứa Ngọc Dung

Giảng viên

 Thạc sĩ

 

40

Phạm Thị Hạnh

Giảng viên

Thạc sĩ

 

41

Lê Thành Cường

Giảng viên

Thạc sĩ

 

42 Nguyễn Đình Mão GV chính PGS.TS

 

Thông tin KHCN
Đóng

Đề tài khoa học

            Đề tài đã nghiệm thu

            Đề tài đang tiến hành

    Đề tài NCKH sinh viên

Dự án nghiên cứu

            Dự án đã thực hiện

            Dự án đang thực hiện

Danh mục bài báo

            Tạp chí trong nước

            Tạp chí nước ngoài

Quy trình công nghệ

Sản phẩm tiêu biểu

Giáo trình – Bài giảng

Sách xuất bản

Sản phẩm khác

CV cán bộ NCKH