Các đề tài đã được nghiệm thu
Đóng

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Thời gian

 

CẤP TRƯỜNG

 

 

1

Định loại thành phần loài họ tôm he (Penaeidae) hiện có tại vùng biển Khánh Hòa

Lê Thị Hồng Mơ

2007-2008

2

Sinh sản nhân tạo cá tra tại Khánh Hòa

Bùi Thanh Tuấn

2007-2008

3

Bước đầu nuôi tạo đàn điệp seo (Comptopallium radula Linnaeus, 1758) bố mẹ bằng lồng tại Vũng Ngán- Nha Trang- Khánh Hòa..

Ngô Anh Tuấn

 6/2008-6/009

 

CẤP TỈNH

 

 

1

Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo cá hồng bạc tại Nha Trang, Khánh Hòa

Nguyễn Địch Thanh

8/2006-1/2009

2

Ứng dụng kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá thát lát tại Khánh Hòa

Lương Công Trung

1/2008-1/2010

 

CẤP BỘ

 

 

1

Thử nghiệm nuôi thu sinh khối và thu trứng bào xác Artemia trong ao đất ở khu ruộng muối Cam Ranh, Khánh Hòa

Nguyễn Tấn Sĩ

1/2007-12/2008

2

Phân lập, lưu giữ và nhân sinh khối hai loài vi tảo có lợi (tảo lục & silic) trong một số ao nuôi tôm thuộc vùng nuôi tôm sinh thái tại huyện Năm Căn, Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau.

Hoàng Thị Bích Mai

6/2008-6/2010

3

Nghiên cứu sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá rô đồng toàn cái tại Khánh Hòa

Bùi Thanh Tuấn

6/2008-6/2010

4

Nghiên cứu xây dựng qui trình công nghệ nuôi thương phẩm cá chẽm (Lates calcarifer) bằng thức ăn công nghiệp

Lục Minh Diệp

8/2008-8/2010

Nghiên cứu các ảnh hưởng của protein, lipid, một số vitamin và khoáng chất lên tốc độ sinh trưởng, tốc độ tiêu hóa của cá giò

Lại Văn Hùng

 

 

CẤP NHÀ NƯỚC

 

 

1

Nghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng để sản xuất thức ăn công nghiệp cho tôm hùm bông và tôm hùm xanh

Lại Văn Hùng

1/2009-12/2010

Thông tin KHCN
Đóng

Đề tài khoa học

            Đề tài đã nghiệm thu

            Đề tài đang tiến hành

    Đề tài NCKH sinh viên

Dự án nghiên cứu

            Dự án đã thực hiện

            Dự án đang thực hiện

Danh mục bài báo

            Tạp chí trong nước

            Tạp chí nước ngoài

Quy trình công nghệ

Sản phẩm tiêu biểu

Giáo trình – Bài giảng

Sách xuất bản

Sản phẩm khác

CV cán bộ NCKH