Các đề tài NCKH sinh viên Viện NTTS
Đóng

STT

Mã số

Tên đề tài

Sinh viên thực hiện

2

SV2011-13-07

Xác định bệnh do trùng bào tử sợi (Myxosporea) gây ra ở cá chẽm Lates calcarifer (Bloch, 1790) giai đoạn giống và thử nghiệm phương pháp chữa trị

Võ Thị Mỹ Dung

1

SV2010-13-01

Nghiên cứu biến đổi mô bệnh học của hội chứng u sần, dị dạng trên cá Chim vây vàng nuôi tại Nha Trang, Khánh Hòa

Nguyễn Xuân Nguyên
Thông tin KHCN
Đóng

Đề tài khoa học

            Đề tài đã nghiệm thu

            Đề tài đang tiến hành

    Đề tài NCKH sinh viên

Dự án nghiên cứu

            Dự án đã thực hiện

            Dự án đang thực hiện

Danh mục bài báo

            Tạp chí trong nước

            Tạp chí nước ngoài

Quy trình công nghệ

Sản phẩm tiêu biểu

Giáo trình – Bài giảng

Sách xuất bản

Sản phẩm khác

CV cán bộ NCKH