Các đề tài đang thực hiện
Đóng

BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ TÀI/DỰ ÁN CÁC CẤP NĂM HỌC 2015-2016

 

STT

 

TÊN ĐỀ TÀI/DỰ ÁN

CHỦ TRÌ/

CHỦ NHIỆM

THỜI GIAN

NGUỒN/MÃ SỐ

1

Xây dựng mô hình ấp, ương nuôi ấu trùng và cá giống cá chim vây vàng (Trachinotus blochii, Lacepede 1801) tại khu vực Bắc Trung Bộ

Lại Văn Hùng

2014-2016

B2014-13-01DA

2

Xây dựng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) ở Bắc Trung bộ

Nguyễn Tấn Sỹ

2014-2016

B2014-13-02DA

3

Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất giống tôm cảnh Harlequin Hymenocera picta

Đoàn Xuân Nam

2016-2018

ĐT cấp Bộ

4

Nghiên cứu quy trình sản xuất tảo Spirulina  platensis Geitler, 1925 bằng nước biển

Trần Thị Lê Trang

2014-2016

ĐT cấp Bộ

5

Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản và thăm dò kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo tôm bác sĩ Lysmata amboinensis (De Mann, 1888)

Lục Minh Diệp

2014-2016

 

ĐT cấp Bộ

6

Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá khoang cổ cam (Amphiprion percular Lacepede, 1802)

Trần Văn Dũng

2014-2016

ĐT cấp Bộ

7

Xây dựng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng theo VietGAP tại Cam Ranh – Khánh Hòa

Nguyễn Tấn Sỹ

01/2015-12/2015

Dự án Khuyến nông Trung ương

8

Nghiên cứu đánh giá và đề xuất các giải pháp phát triển, quản lý nguồn lợi thủy sản hồ chứa tỉnh Đắk Nông

Trần Văn Phước

2013-2016

ĐT cấp Tỉnh

Đăk Nông

9

Chuyển giao công nghệ sản xuất giống nhân tạo cá hồng Mỹ (Sciaenops ocellatus Linnaeus, 1766) tại Khánh Hòa

Ngô Văn Mạnh

8/2014-8/2016

ĐT cấp tỉnh Khánh Hòa

10

Đánh giá chất lượng tinh trùng cá chẽm mõm nhọn Psammoperca waigiensis (Cuvier và Valenciennes, 1828) thông qua thời điểm thu mẫu, tiêm hormone và bảo quản lạnh

Lê Minh Hoàng

2014-2017

 

Nafosted

11

Nghiên cứu đặc điểm loài và phương thức lây nhiễm của kí sinh trùng Perkinsus spp. ký sinh trên nhuyễn thể tại Việt Nam

Phạm Quốc Hùng

2014-2015

 

ĐT cấp Bộ

12

Nghiên cứu ảnh hưởng của dinh dưỡng, yếu tố môi trường và kích thích sinh sản lên chất lượng trứng của cá dìa Siganus guttatus (Bloch, 1787)

Phạm Quốc Hùng

2014-2017

 

Nafosted

13

Nghiên cứu một số bệnh nguy hiểm thường gặp ở tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei) nuôi thương phẩm tại Ninh Thuận và đề xuất biện pháp phòng và trị bệnh"

Phạm Quốc Hùng

2013 – 2015

Tỉnh NinhThuận

14

Hoàn thiện công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá chim vây vàng (Trachinotus blochii)

Ngô Văn Mạnh

2013 – 2015

Bộ KHCN

KC.06.DA20

15

Nghiên cứu quy trình nuôi thu sinh khối loài Trùn chỉ (Limnodrilus hoffmeisteri)

Trương Thị Bích Hồng

2013 – 2014

Bộ GD & ĐT

16

Nghiên cứu các thông số kỹ thuật, xây dựng qui trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo cá dìa Siganus guttatus) tại Khánh Hòa

Phan Văn Út

2011 – 2014

Tỉnh Khánh Hòa

17

Nghiên cứu vòng đời phát triển của sán lá đơn chủ thuộc họ Capsalidae ký sinh trên cá biển nuôi tại Khánh Hoà

Phan Văn Út

2013 – 2014

Bộ GD & ĐT

18

Nghiên cứu hoàn thiện qui trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo cá hồng bạc (Lutjanus argentimaculatus Forrskal, 1775) và ứng dụng vào thực tiễn sản xuất tại Khánh Hòa

Nguyễn Địch Thanh

2010 – 2012

(chậm tiến độ)

ĐT cấp Tỉnh Khánh Hòa

19

Nghiên cứu sản xuất giống nhân tạo nghêu Bến Tre (Meretrix lyrata Sowerby, 1851) trong ao đất tại Cam Ranh, Khánh Hòa

Vũ Trọng Đại

2014-2015

ĐT cấp Trường

20

Nghiên cứu kỹ thuật nuôi vỗ, cho đẻ và ương nuôi ấu trùng cá bống tượng (Oxyeleotris marmorata Bleeker, 1852) tại Khánh Hòa

Phạm Thị Anh

2014-2015

ĐT cấp Trường

21

Thử nghiệm nuôi thương phẩm Tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) trong lồng bè nổi tại Vũng Ngán- Nha Trang

Nguyễn Đình Huy

6/2015 -6/2016

ĐT cấp Trường

22

Ảnh hưởng của phương pháp bón phân lên tốc độ sinh trưởng, tỷ lệ khô tươi và màu sắc của rong sụn Kappaphycus alvarezii

Phùng Thế Trung

6/2015 -6/2016

ĐT cấp Trường

23

Tìm hiểu khả năng gây độc tố của vi khuẩn lam Microcystis trên cá Sọc Ngựa Brachydanio rerio (Hamilton, 1822)

Nguyễn Thị Thúy

6/2015 -6/2016

ĐT cấp Trường

24

Xây dựng mô hình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá chim vây vàng tại Khánh Hòa.

Lại Văn Hùng

03/2014 - 12/2015

Dự án NTMN Khánh Hòa

25

Xây dựng mô hình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá chim vây vàng tại Ninh Bình.

Lại Văn Hùng

03/2014 - 12/2015

Dự án NTMN Ninh Bình

26

Nghiên cứu thành phần loài cá ở 2 hồ chứa hồ Tây và Đắk R'Tang thuộc tỉnh Đắk Nông.

Đặng Ngọc Hảo

CBHD Trần Văn Phước

05/2015 - 05/2016

Đề tài Sinh viên

 

27

Nghiên cứu thành phần loài động vật không xương sống cỡ lớn ở 02 hồ chứa: hồ Tây và hồ Đăk R’Tang thuộc tỉnh Đăk Nông

Tạ Thị Ngọc Ánh

CBHD Trương Thị Bích Hồng

05/2015 - 05/2016

Đề tài Sinh viên

 Thông tin KHCN
Đóng

Đề tài khoa học

            Đề tài đã nghiệm thu

            Đề tài đang tiến hành

    Đề tài NCKH sinh viên

Dự án nghiên cứu

            Dự án đã thực hiện

            Dự án đang thực hiện

Danh mục bài báo

            Tạp chí trong nước

            Tạp chí nước ngoài

Quy trình công nghệ

Sản phẩm tiêu biểu

Giáo trình – Bài giảng

Sách xuất bản

Sản phẩm khác

CV cán bộ NCKH