Tin chi tiết
Đóng
Hội thảo quốc tế Việt Nam – Đài Loan lần thứ 4 về “Công nghệ nuôi biển tiên tiến” IoA 17/12/2018 8:41:41 SA
 Hội thảo lần thứ 4 về “Công nghệ nuôi biển tiên tiến” là sự tiếp nối thành công của 3 hội thảo quốc tế Việt Nam – Đài Loan về NTTS được tổ chứ vào các năm 2012, 2014 và 2016; Hai năm một lần.
NACA Newsletter: First training course on Culture - based Fisheries in Inland Water held at NTU IoA 15/03/2018 12:32:12 CH
Training Handbook of the course Culture-based Fisheries in Inland Waters IoA 03/11/2017 9:09:05 SA
First Regional Training Course on Culture-based Fisheries: Register now! IoA 24/10/2017 3:44:14 CH
Asian-Pacific Aquaculture 2018, Taipei International Convention Centre, Taipei, Taiwan April 24-26, 2018 IoA 12/09/2017 11:18:28 SA
 ASIAN PACIFIC AQUACULTURE 2018 CONFERENCE MANAGEMENT Tel: +1-760-751-5005 P.O. Box 2302 Fax: +1-760-751-5003 Valley Center, CA USA 92027 Email: worldaqua@was.com
HỘI THẢO KHOA HỌC: BỆNH TRÊN TÔM NUÔI VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ IoA 02/08/2017 5:47:27 SA
"PhD summer course" sẽ được tổ chức tại Đại học Nha Trang từ 4-11/6/2017 IoA 27/06/2017 1:16:21 CH
Viện NTTS, Đại học Nha Trang tổ chức hội thảo khoa học: Bệnh trên tôm nuôi và biện pháp phòng trị (05/07/2017) IoA 26/05/2017 10:54:59 SA
 Nhằm đánh giá đúng thực trạng tình hình dịch bệnh trên tôm nuôi và xây dựng các nhóm giải pháp phòng trị bệnh hữu hiệu, giúp nghề nuôi tôm thương phẩm phát triển ổn định, bền vững và phấn đấu đạt chỉ tiêu đề ra. Viện Nuôi trồng Thủy sản (NTTS) dự kiến tổ chức hội thảo khoa học: “Bệnh trên tôm nuôi và biện pháp phòng trị”.
Đại học Nha Trang: Hội thảo công nghệ vi nang ứng dụng trong thực phẩm và NTTS từ 6-7/7/2017 IoA 10/05/2017 9:06:30 SA
Hội nghị khoa học trẻ thủy sản toàn quốc 2017 tổ chức tại ĐH Quốc tế, HCMC IoA 04/04/2017 2:30:03 CH

Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5« Trước · Tiếp »
Đang hiển thị các tin từ 1 đến 10 (trong tổng số 48 tin)