Giới thiệu về các ngành tuyển sinh
Minimize

 Trường Đại học Nha Trang hiện tuyển sinh ở 6 ngành trình độ tiến sĩ và 18 ngành trình độ thạc sĩ:


I

TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

1

Nuôi trồng thủy sản

2

Công nghệ chế biến thủy sản

3

Công nghệ sau thu hoạch

4

Khai thác thủy sản

5

Kỹ thuật tàu thủy

6

Kỹ thuật cơ khí động lực

II

TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

1

Công nghệ thông tin

2

Nuôi trồng thủy sản

3

Khai thác thủy sản

4

Quản lý thủy sản

5

Công nghệ sinh học

6

Công nghệ thực phẩm

7

Công nghệ chế biến thủy sản

8

Công nghệ sau thu hoạch

9

Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành chế tạo máy và  chuyên ngành kỹ thuật nhiệt lạnh)

10

Kỹ thuật cơ khí động lực

11

Kỹ thuật ô tô

12

Kỹ thuật tàu thủy

13

Kinh tế phát triển

14

Quản trị kinh doanh

15  Quản lý kinh tế

16

Quản trị kinh doanh và du lịch (Song ngữ tiếng Anh và tiếng Pháp, dưới sự hợp tác và hỗ trợ của Tổ chức Đại học Pháp ngữ)

 17  Food Technology  (Chương trình quốc tế đào tạo bằng tiếng Anh, theo dự án VLIR của chính phủ Bỉ)
 18  Quản lý hệ sinh thái biển và biến đổi khí hậu (Chương trình quốc tế đào tạo bằng tiếng Anh, theo dự án NORHED của chính phủ Nauy)Để biết chi tiết về thông tin tuyển sinh xem tại đây.