Khoa, viện đào tạo
Minimize

Cán bộ phụ trách đào tạo
sau đại học tại Khoa, Viện


Khoa Cơ khí

TS. Nguyễn Văn Tường
Chức vụ: Trưởng Khoa
Điện thoại: 0911409979
Email:  tuongnv@ntu.edu.vn

Khoa Công nghệ thực phầm

PGS. TS. Nguyễn Văn Minh
Chức vụ: Bộ môn Công nghệ thực phẩm
Điện thoại: 0918010755
Email: minhnv@ntu.edu.vn

Khoa Kinh tế

TS. Nguyễn Ngoc Duy
Chức vụ: Phó Trưởng khoa
Điện thoại: 0931625879
Email: nguyenngocduy@ntu.edu.vn

Viện KH&CN Khai thác TS

TS. Nguyễn Trọng Lương
Chức vụ: Phó Viện trưởng
Điện thoại: 0984150656
Email: luongnt@ntu.edu.vn

Khoa Kỹ thuật giao thông

TS. Huỳnh Văn Vũ
Chức vụ: Trưởng Khoa
Điện thoại: 0908863088
Email:  vuhv@ntu.edu.vn

Viện CN Sinh học & Môi trường

TS. Phạm Thị Minh Thu
Chức vụ: Trưởng bộ môn
Điện thoại: 0349791773
Email: thuptm@ntu.edu.vn

Viện Nuôi trồng thủy sản

PGS.TS. Lê Minh Hoàng
Chức vụ: Trưởng bộ môn
Điện thoại: 0905465811
Email: hoanglm@ntu.edu.vn

Khoa Công nghệ thông tin

TS. Phạm Thị Thu Thúy
Chức vụ: Trưởng Khoa
Điện thoại: 0901905679
Email:  thuthuy@ntu.edu.vn

  
Số liệu về đào tạo sau đại học
Minimize

           Lịch sử hình thành phát triển các ngành, chuyên ngành đào tạo


TT

Năm

Đào tạo tiến sĩ

Đào tạo thạc sĩ

1.

1987

- Nuôi cá nước ngọt và nghề cá nước ngọt

- Nuôi cá biển và nghề cá biển nước mặn lợ

2.

1992

- Thiết bị và các bộ phận năng lượng trong tàu

- Công nghệ chế biến sản phẩm từ thịt và cá

- Cơ khí tàu thuyền

- Nuôi trồng thủy sản.

3.

1994

- Công nghệ khai thác thủy sản

4.

1995

- Công nghệ chế biến thủy sản

5.

2003

Được đổi sang danh mục chuyên ngành đào tạo mới

- Nuôi thuỷ sản nước ngọt

- Nuôi thuỷ sản nước mặn, lợ

- Khai thác thủy sản

- Kỹ thuật tầu thuỷ

- Công nghệ chế biến thủy sản

Được đổi sang danh mục chuyên ngành đào tạo mới

- Nuôi trồng thuỷ sản

- Khai thác thủy sản

- Công nghệ sau thu hoạch

- Kỹ thuật tầu thuỷ

6.

2004

- Kinh tế thủy sản

7.

2008

- Quản trị kinh doanh

8.

2010

- Kỹ thuật ô tô, máy kéo

9.

2012

Được đổi sang danh mục ngành đào tạo mới

- Nuôi trồng thủy sản

- Kỹ thuật khai thác thủy sản

- Công nghệ chế biến thủy sản

- Kỹ thuật cơ khí động lực

Được đổi sang danh mục ngành đào tạo mới

- Nuôi trồng thủy sản

- Kỹ thuật khai thác thủy sản

- Công nghệ chế biến thủy sản

- Công nghệ sau thu hoạch

- Kỹ thuật cơ khí động lực

- Kỹ thuật cơ khí

- Kinh tế nông nghiệp

- Quản trị kinh doanh

10.

2013

- Công nghệ thực phẩm

- Công nghệ sinh học

11.

2014

- Công nghệ sau thu hoạch

- Kinh tế phát triển

- Quản lý hệ sinh thái biển và biến đổi khí hậu

12.

2017

- Quản lý kinh tế

- Công nghệ thông tin

- Quản trị Kinh doanh và Du lịch

13.

2018

- Kỹ thuật tàu thủy

Được đổi sang danh mục ngành đào tạo mới

- Quản lý thủy sản

- Kỹ thuật ô tô

- Kỹ thuật tàu thủy

Thêm mới chuyên ngành tuyển sinh

- Kỹ thuật chế tạo

- Kỹ thuật nhiệt lạnhHợp tác đào tạo

            1) Liên kết với Trường Đại học Tromso (Vương quốc Nauy) đào tạo Thạc sĩ khoa học, chuyên ngành Kinh tế và quản lý nuôi thủy sản với 04 khóa đào tạo và 67 HV được cấp bằng.

            2) Tham gia các dự án về đào tạo thạc sĩ cho ngành thủy sản và các địa phương do các tổ chức nước ngoài tài trợ như:

            + NUFU (Nauy): năm 1995 và 1997, với tổng cộng 14 HV chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản.

            + NORAD (Nauy): năm 2003, 2005 và 2008, với tổng cộng 22 HV chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản, đào tạo bằng Tiếng Anh.

            + NORAD (Nauy): năm 2004, với 09 HV chuyên ngành Kinh tế thủy sản, đào tạo bằng Tiếng Anh.

            + SUDA (Đan Mạch): năm 2009, với 22 HV, chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản.

 
            + Ngân hàng Phát triển Châu Phi (AFDB): năm 2012, với 12 HV, chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản, đào tạo bằng Tiếng Anh.

            + NORAD (Nauy): bắt đầu từ năm 2015, chuyên ngành Quản lý hệ sinh thái biển và biến đối khí hậu, đào tạo bằng Tiếng Anh.

          + Tham gia mạng lưới quốc tế đào tạo thạc sĩ Thủy sản nhiệt đới (ILP), với các trường thành viên (Đại học Kagoshima, Nhật Bản; Đại học  Sam Ratulangi, Indonesia; Đại học Visayas, Philipin; Đại học Kasetsart, Thái Lan; Đại học Terengganu, Malaysia).

          + Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF): Tài trợ và phối hợp đào tạo Chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh và du lịch (song ngữ Anh, Pháp), Khóa 1 tuyển sinh năm 2017 với 8 Học viên nước ngoài và 4 học viên Việt Nam.
            
           + VLIR-Network: Đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Công nghệ thực phẩm (tiếng Anh) tuyển sinh từ năm 2018

3) Liên kết với Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đào tạo thạc sĩ kỹ thuật thuộc 02 chuyên ngành: Công nghệ thông tin (bắt đầu từ năm 2009) và Công nghệ sinh học (bắt đầu từ năm 2010).

            4) Liên kết đào tạo thạc sĩ với Viện Nghiên cứu Hải sản ở 03 chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản, Khai thác thủy sản và Công nghệ sau thu hoạch.

5) Liên kết đào tạo thạc sĩ với Trường Đại học Kiên Giang ở 03 chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản, Công nghệ sinh học và Quản trị kinh doanh.

-----o0o------