Liên kết website
Minimize

Cán bộ phụ trách đào tạo
sau đại học tại Khoa, Viện


Khoa Cơ khí

TS. Nguyễn Văn Tường
Chức vụ: Trưởng Khoa
Điện thoại: 0911409979
Email:  tuongnv@ntu.edu.vn

Khoa Công nghệ thực phầm

PGS. TS. Nguyễn Văn Minh
Chức vụ: Bộ môn Công nghệ thực phẩm
Điện thoại: 0918010755
Email: minhnv@ntu.edu.vn

Khoa Kinh tế

TS. Nguyễn Ngoc Duy
Chức vụ: Phó Trưởng khoa
Điện thoại: 0931625879
Email: nguyenngocduy@ntu.edu.vn

Viện KH&CN Khai thác TS

TS. Nguyễn Trọng Lương
Chức vụ: Phó Viện trưởng
Điện thoại: 0984150656
Email: luongnt@ntu.edu.vn

Khoa Kỹ thuật giao thông

TS. Huỳnh Văn Vũ
Chức vụ: Trưởng Khoa
Điện thoại: 0908863088
Email:  vuhv@ntu.edu.vn

Viện CN Sinh học & Môi trường

TS. Phạm Thị Minh Thu
Chức vụ: Trưởng bộ môn
Điện thoại: 0349791773
Email: thuptm@ntu.edu.vn

Viện Nuôi trồng thủy sản

PGS.TS. Lê Minh Hoàng
Chức vụ: Trưởng bộ môn
Điện thoại: 0905465811
Email: hoanglm@ntu.edu.vn

Khoa Công nghệ thông tin

TS. Phạm Thị Thu Thúy
Chức vụ: Trưởng Khoa
Điện thoại: 0901905679
Email:  thuthuy@ntu.edu.vn

  
Bổ túc kiến thức
Minimize
Bổ túc kiến thức NĂM 2019

- Điểm thi BSKT năm 2019 đợt 2


NĂM 2018

- Điểm thi BSKT năm 2018

- LỊCH THI BỔ SUNG KIẾN THỨC NĂM 2018 TỪ 13-14/10/2018 (Xem tại đây) 

- Lịch học BSKT năm 2018 (bắt đầu ngày 10/09/2018)

G7.203 - 18h30-21h00

Lịch học môn Kinh tế phát triển chuyển sang T2 ngày 08/10

- Danh sách học viên Nợ BSKT tuyển sinh đợt 2 (2018) (xem tại đây)

Ghi chú: Học viên xin chuyển ngành, thi ngành KTPT lên VP để đăng ký môn học BST

  
Các học phần bổ sung kiến thức
Minimize
DANH MỤC HỌC PHẦN BỔ SUNG KIẾN THỨC NĂM 2018
  

TT.

Ngành đào tạo

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

1

Công nghệ thông tin

INS329

Mạng Máy tính

3(2-1)

INS3330

Thiết kế cơ sở dữ liệu

3(2-1)

INS331

Kiến trúc máy tính

3(2-1)

INS322

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

3(2-1)

2

Kỹ thuật cơ khí động lực

(Chọn trong số các học phần sau, không quá 12 tín chỉ)

MAE351

Động cơ đốt trong

4(3-1)

MAE310

Hệ thống truyền động

3(3-0)

MAE311

Hệ thống điều khiển

3(3-0)

MAE312

Máy công trình

3(3-0)

MAE334

Thiết bị thủy khí

3(3-0)

MAE361

Thiết bị năng lượng tàu thủy

3(3-0)

MAE356

Lắp ráp và sửa chữa Thiết bị năng lượng

3(3-0)

3

Kỹ thuật tàu thủy

(Chọn trong số các học phần sau, không quá 12 tín chỉ)

NAA338

Lý thuyết tàu thủy

4 (4-0)

NAA431

Kết cấu – Sức bền tàu thủy

4(4-0)

NAA353

Thiết kế thân tàu thủy

3(3-0)

NAA311

Công nghệ đóng mới tàu vỏ thép

3(3-0)

MEM321

Cơ lưu chất

3(3-0)

NAA343

Kỹ thuật vẽ tàu

4(4-0)

4

Nuôi trồng thủy sản

(Chọn trong số các học phần sau, không quá 12 tín chỉ)

FBI336

Mô và phôi động vật thủy sản

3(2-1)

FBI335

Sinh lý động vật thủy sản

3(2-1)

FBI334

Sinh thái thủy sinh vật

3(2-1)

AQT338

Dinh dưỡng trong nuôi trồng thủy sản

3(2-1)

EPM351

Bệnh học thủy sản

4(3-1)

AQT354

Sản xuất giống và nuôi cá biển

3(3-0)

AQT355

Sản xuất giống và nuôi giáp xác

3(3-0)

AQT353

Sản xuất giống và nuôi cá nước ngọt

4(4-0)

AQT356

Sản xuất giống và nuôi động vật thân mềm

3(3-0)

5

Công nghệ sau thu hoạch

(Chọn trong số các học phần sau, không quá 12 tín chỉ)

BIO391

Hóa sinh học thực phẩm

4(3-1)

BIO311

Vi sinh thực phẩm

4(2-2)

POT338

Sinh lý nông sản và tổn thất sau thu hoạch

3(3-0)

QFS337

Sinh vật gây hại nông sản sau thu hoạch

2(2-0)

BIO358

Công nghệ sinh học trong bảo quản và chế biến thực phẩm

2(2-0)

QFS356

Phân tích đánh giá chất lượng thực phẩm

2(2-0)

QFS357

Thực hành phân tích đánh giá chất lượng thực phẩm

2(0-2)

POT311

Bảo quản lạnh và lạnh đông sản phẩm sau thu hoạch

2(2-0)

QFS345

Đánh giá nguy cơ trong công nghiệp thực phẩm

2(2-0)

6

Công nghệ chế biến thủy sản

(Chọn trong số các học phần sau, không quá 12 tín chỉ)

FOT323

Hóa học thực phẩm

2(2-0)

BIO311

Vi sinh thực phẩm

2(2-0)

BIO312

Thực hành Vi sinh thực phẩm

2(0-2)

POT336

Vật lý thực phẩm

2(2-0)

POT337

Thực hành vật lý thực phẩm

1(0-1)

FOT332

Kỹ thuật thực phẩm

3(3-0)

SPT367

Công nghệ lạnh và lạnh đông thủy sản

3(3-0)

SPT368

Thực hành công nghệ lạnh và lạnh đông thủy sản

1(0-1)

QFS351

Phân tích thực phẩm

2(2-0)

QFS353

Thực hành Phân tích thực phẩm

1(0-1)

QFS358

Quản lý chất lượng và luật thực phẩm

3(3-0)

POT328

Cung ứng nguyên vật liệu trong chế biến thủy sản

2(2-0)

7

Công nghệ thực phẩm

(Chọn trong số các học phần sau, không quá 12 tín chỉ)

FOT323

Hóa học thực phẩm

2(2-0)

BIO328

Vi sinh thực phẩm

4(2-2)

POT338

Vật lý thực phẩm

3(2-0)

POT337

Thực hành vật lý thực phẩm

1(0-1)

FOT334

Kỹ thuật thực phẩm

3(3-0)

FOT331

Các quá trình cơ bản trong Công nghệ thực phẩm

2(2-0)

SPT339

Công nghệ lạnh và lạnh đông thực phẩm

4(3-1)

QFS336

Phân tích thực phẩm

2(2-0)

QFS353

Thực hành Phân tích thực phẩm

1(0-1)

QFS358

Quản lý chất lượng và luật thực phẩm

3(3-0)

FOT341

Công nghệ đồ hộp thực phẩm

4(3-1)

8

Công nghệ sinh học

(Tối thiểu 3 tín chỉ và tối đa 15 tín chỉ trong số các học phần)

BIO326

Hóa sinh học

4(3-1)

BIO329

Vi sinh vật học

4(3-1)

BIO365

Sinh học phân tử

4(3-1)

BIO338

Quá trình và thiết bị công nghệ sinh học

3(2-1)

BIO346

Công nghệ gen

3(3-0)

9

Khai thác thủy sản

(Chọn trong số các học phần sau, không quá 12 tín chỉ)

FIT337

Công nghệ chế tạo ngư cụ

3(3-0)

FIT339

Cơ sở lý thuyết và thiết kế ngư cụ

3(3-0)

FIT344

Khai thác thủy sản 1

4(4-0)

FIT351

Khai thác thủy sản 2

4(4-0)

FIT352

Quản lý khai thác thủy sản

3(3-0)

10

Kỹ thuật cơ khí

(Chọn trong số các học phần sau, không quá 12 tín chỉ)

ECS329

         Chuyên ngành kỹ thuật chế tạo

MET334

Cơ sở thiết kế máy

3(3-0)

MET301

Kỹ thuật chế tạo 1

4(4-0)

MET302

Kỹ thuật chế tạo 2

4(4-0)

MET303

Kỹ thuật chế tạo 3

4(4-0)

MET348

Công nghệ CAD/CAM

2(2-0)

MET326

Máy CNC và rô bốt

2(2-0)

        Chuyên ngành kỹ thuật nhiệt lạnh

REE329

Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt

4(4-0)

REE337

Kỹ thuật lạnh cơ sở

3(3-0)

REE326

Nhiệt động lực học kỹ thuật

3(3-0)

REE346

Kỹ thuật nhiệt

3(3-0)

REE365

Kỹ thuật cháy, lò hơi công nghiệp

3(3-0)

REE383

Kỹ thuật điều hòa không khí và thông gió

3(3-0)

11

Kỹ thuật ô tô

MAE351

Động cơ đốt trong

3 (3-0)

AUE337

Lý thuyết ô tô

3 (3-0)

AUE372

Kết cấu và tính toán ô tô

4 (4-0)

AUE370

Điện – Điện tử ô tô

4 (4-0)

12

Quản lý thủy sản

(Chọn trong số các học phần sau, không quá 12 tín chỉ)

FIT348

Khai thác thủy sản

3(3-0)

AQT369

Nuôi trồng thủy sản

3(3-0)

SPT346

Chế biến thủy sản

3(3-0)

FIT347

Kinh tế và quản lý nghề cá

3(3-0)

FIT361

Nghề cá bền vững

2(2-0)

NAV 347

Pháp luật hàng hải và nghề cá

2(2-0)

FIT352

Quản lý khai thác thủy sản

2(2-0)

FIT367

Quy hoạch và Chính sách nghề cá

2(2-0)

AQT370

Đặc điểm sinh học các đối tượng Thủy sản

2(2-0)

13

Quản trị kinh doanh

ECS329

Kinh tế vi mô

2(2-0)

ECS330

Kinh tế vĩ mô

2(2-0)

ECS332

Kinh tế lượng

2(2-0)

BUA325

Quản trị học

2(2-0)

ECS335

Marketing căn bản

2(2-0)

FIB343

Quản trị tài chính

2(2-0)

14

Kinh tế phát triển

ECS329

Kinh tế vi mô

2(2-0)

ECS330

Kinh tế vĩ mô

2(2-0)

ECS331

Nguyên lý thống kê kinh tế

2(2-0)

ECS334

Kinh tế phát triển

2(2-0)

ECS332

Kinh tế lượng

2(2-0)

ECS342

Kinh tế môi trường

2(2-0)

15

Quản lý kinh tế

ECS329

Kinh tế vi mô

2(2-0)

ECS330

Kinh tế vĩ mô

2(2-0)

ECS332

Kinh tế lượng

2(2-0)

BUA325

Quản trị học

2(2-0)

ECS335

Marketing căn bản

2(2-0)

ECS331

Nguyên lý thống kê kinh tế

2(2-0)