Tổ chức ôn tập
Minimize
  
Học bổ túc kiến thức
Minimize
  
Hỏi đáp tuyển sinh SĐH
Minimize
  
Tìm số báo danh, phòng thi
Minimize  
Tuyển sinh thạc sĩ
Minimize
TUYỂN SINH THẠC SĨ NĂM 2020

- Thông báo dời lịch thi tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2020 (file đính kèm)

Hạn nộp hồ sơ: ngày 08/5/2020

Thời gian ôn tập: tháng 4-5/2020

Thời gian thi tuyển: ngày 23;24/5/2020

- Hồ sơ Tuyển sinh Cao học (file đính kèm)

- Dạng thức đề thi và đề cương ôn tập 

- Danh mục ngành đúng, ngành gần, ngành phù hợp

 - Đăng ký online (đường link: https://sinhvien.ntu.edu.vn/dkxettuyenonline). Lưu ý thí sinh bắt buộc đăng ký online, in phiếu đăng ký nộp cùng hồ sơ. Hạn cuối nhận hồ sơ ngày 08/5/2020

- Mẫu giấy cam đoan dành cho sinh viên khóa cuối của Trường.


Thí sinh nộp hồ sơ tại địa chỉ:  Phòng Đào tạo Sau Đại học, Phòng 301, Tầng 3 - Tòa nhà Đa năng, Số 09-Tôn Thất Tùng, Nha Trang.


    Lưu ý: Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành (Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, ban hành tại Quyết định số 01/VBHN-BGDĐT ngày 08/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
  
Tuyển sinh tiến sĩ
Minimize
TUYỂN SINH TIẾN SĨ NĂM 2019

- Đề án tuyển sinh tiến sĩ năm 2019 (file đính kèm)


- Thông báo tuyển sinh tiến sĩ năm 2019 (file đính kèm)

- Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo tiến sĩ theo ngành (file đính kèm)

- Danh mục các hướng nghiên cứu có thể nhận nghiên cứu sinh năm 2019 (file đính kèm)
 
- Hồ sơ dự thi (file đính kèm)
  
Liên kết
Minimize
LIÊN KẾT TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2019

 Phối hợp đào tạo thạc sĩ với Trường ĐH Giáo Dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội ngành Quản lí giáo dục và Đo lường và Đánh giá trong giáo dục tuyển sinh Đợt 1/2020 (xem Thông báo)