Tổ chức ôn tập
Minimize
  
Học bổ túc kiến thức
Minimize
  
Hỏi đáp tuyển sinh SĐH
Minimize
  
Tìm số báo danh, phòng thi
Minimize  
Tuyển sinh thạc sĩ
Minimize
TUYỂN SINH THẠC SĨ NĂM 2020

- Thông báo dời lịch thi tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2020 (file đính kèm)

Hạn nộp hồ sơ: ngày 08/5/2020

Thời gian ôn tập: tháng 4-5/2020

Thời gian thi tuyển: ngày 23;24/5/2020

- Hồ sơ Tuyển sinh Cao học (file đính kèm)

- Dạng thức đề thi và đề cương ôn tập 

- Danh mục ngành đúng, ngành gần, ngành phù hợp

 - Đăng ký online (đường link: https://sinhvien.ntu.edu.vn/dkxettuyenonline). Lưu ý thí sinh bắt buộc đăng ký online, in phiếu đăng ký nộp cùng hồ sơ. Hạn cuối nhận hồ sơ ngày 08/5/2020

- Mẫu giấy cam đoan dành cho sinh viên khóa cuối của Trường.


Thí sinh nộp hồ sơ tại địa chỉ:  Phòng Đào tạo Sau Đại học, Phòng 301, Tầng 3 - Tòa nhà Đa năng, Số 09-Tôn Thất Tùng, Nha Trang.


    Lưu ý: Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành (Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, ban hành tại Quyết định số 01/VBHN-BGDĐT ngày 08/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
  
Tuyển sinh tiến sĩ
Minimize
TUYỂN SINH TIẾN SĨ NĂM 2020

- Đề án tuyển sinh tiến sĩ năm 2020


- Thông báo tuyển sinh tiến sĩ năm 2020

- Hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh năm 2020
  
Liên kết
Minimize