Tin tức - Sự kiện
Minimize
THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2019
Đợt 2, năm 2019 Trường ĐH Nha Trang tuyển sinh 16 ngành trình độ thạc sĩ trong đó có 01 ngành mới: Quản lý thủy sản, và 01 ngành đào tạo bằng ngôn ngữ nước ngoài: thạc sĩ Công nghệ thực phẩm (tiếng Anh)
KẾT QUẢ THI VÀ KẾ HOẠCH NHẬP HỌC CAO HỌC ĐỢT 2 NĂM 2018
Kết quả thi và Kế hoạch nhập học cao học đợt 2 năm 2018.
LỊCH THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT II NĂM 2018
TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2018
Đợt 2, năm 2018 Trường ĐH Nha Trang tuyển sinh 16 ngành trình độ thạc sĩ trong đó có 01 ngành mới: Quản lý thủy sản, và 02 ngành đào tạo bằng ngôn ngữ nước ngoài: Công nghệ thực phẩm (tiếng Anh) và Quản trị kinh doanh và du lịch (tiếng Anh và Pháp)
Tra cứu kết quả thi tuyển sinh thạc sĩ đợt 2 năm 2017
Tra cứu kết quả thi tuyển sinh thạc sĩ đợt 2 năm 2017
Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt II năm 2017
Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt II năm 2017
Tuyển sinh trình độ thạc sĩ ngành Quản lý hệ sinh thái biển và biến đổi khí hậu
Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh. Hạn nhận hồ sơ đến trước ngày 01/12/2016
Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt II năm 2016
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt II năm 2016
Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Quản lý hệ sinh thái biển và biến đổi khí hậu
Trường Đại học Nha Trang thông báo tuyển sinh lớp cao học quốc tế Quản lý hệ sinh thái biển và biến đổi khí hậu khóa 2.
Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt II năm 2015
Năm 2015, Trường Đại học Nha Trang tuyển sinh 11 ngành trình độ thạc sĩ, hạn nhận hồ sơ đăng ký dự thi đến trước ngày 30/6/2015.
12