Khoa, viện đào tạo
Đóng
 Viện Nuôi trồng thủy sản

 Viện KH CN khai thác thủy sản

 Khoa Công nghệ thực phẩm

 Viện CN sinh học và Môi trường

 Khoa Cơ khí

 Khoa Kỹ thuật giao thông

 Khoa Kinh tế


 Khoa Kế toán - Tài chính


 Khoa Xây dựng

 Khoa Công nghệ thông tin

 Khoa Điện - Điện tử

 Khoa Ngoại ngữ

 Khoa Khoa học XH & Nhân văn
  
Về Đào tạo SĐH
Đóng
Trường Đại học Nha Trang (Trường Đại học Thủy sản trước kia) bắt đầu tuyển sinh và đào tạo sau đại học từ năm 1987. Ban đầu trường chỉ đào tạo ở trình độ tiến sĩ, đến năm 1992 mới bắt đầu đào tạo trình độ thạc sĩ.

TT

Trình độ

Ngành đào tạo

Mã số

Năm bắt đầu đào tạo

1

Tiến sĩ

Nuôi trồng thủy sản (Nuôi thủy sản nước mặn, lợ và Nuôi thủy sản nước ngọt trước đây)

62620301

1987

Kỹ thuật khai thác thủy sản

62620304

1987

Công nghệ chế biến thủy sản

62540105

1992

Kỹ thuật cơ khí động lực (Kỹ thuật tàu thủy trước đây)

62520116

1992

2

Thạc sĩ

Nuôi trồng thuỷ sản

60620301

1991

Kỹ thuật khai thác thủy sản

60620304

1994

Công nghệ sinh học

60420201

2013

Công nghệ thực phẩm

60540101

2013

Công nghệ sau thu hoạch

60540104

2005

Công nghệ chế biến thủy sản

60540105

1995

Kỹ thuật cơ khí 

60520103

2010

Kỹ thuật cơ khí động lực (Kỹ thuật tàu thủy,  ô tô, máy kéo trước đây)

60520116

1991

Kinh tế nông nghiệp (Kinh tế thủy sản trước đây)

60620115

2004

Quản trị kinh doanh

60340102

2008

Kinh tế phát triển

60310105

2014

Quản lý hệ sinh thái biển và biến đổi khí hậu
   2014
Quản lý kinh tế    2016

Quản trị kinh doanh và Du lịch (chương trình Pháp ngữ)

 

2017

Việc tuyển sinh ở trình độ tiến sĩ theo hình thức xét tuyển, trong khi đó ở trình độ thạc sĩ là thi tuyển (thí sinh phải thi 3 môn là Cơ bản (Toán), Cơ sở ngành và Ngoại ngữ). Hàng năm trường tổ chức tuyển sinh SĐH vào 2 đợt, trong đó tuyển sinh đào tiến sĩ chỉ tổ chức vào đợt 2.
Chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học hiện tại mỗi năm của Trường ĐH Nha Trang là 30 NCS và 400 học viên cao học

Giới thiệu về Trường Đại học Nha Trang trên Wikipedia

Lịch sử Trường Đại học Nha Trang (1959-2014)