Số liệu về đào tạo sau đại học
Đóng

 Bảng 1.           Lịch sử hình thành phát triển các ngành, chuyên ngành đào tạo

TT.

Năm

Đào tạo tiến sĩ

Đào tạo thạc sĩ

1

1987

- Nuôi cá nước ngọt và nghề cá nước ngọt

- Nuôi cá biển và nghề cá biển nước mặn lợ

2

1992

- Thiết bị và các bộ phận năng lượng trong tàu

- Công nghệ chế biến sản phẩm từ thịt và cá

- Cơ khí tàu thuyền

- Nuôi trồng thủy sản.

3

1994

- Công nghệ khai thác thủy sản

4

1995

- Công nghệ chế biến thủy sản

5

2003

Được đổi sang danh mục chuyên ngành đào tạo mới

- Nuôi thuỷ sản nước ngọt

- Nuôi thuỷ sản nước mặn, lợ

- Khai thác thủy sản

- Kỹ thuật tầu thuỷ

- Công nghệ chế biến thủy sản

Được đổi sang danh mục chuyên ngành đào tạo mới

- Nuôi trồng thuỷ sản

- Khai thác thủy sản

- Công nghệ sau thu hoạch

- Kỹ thuật tầu thuỷ

6

2004

- Kinh tế thủy sản

7

2008

- Quản trị kinh doanh

8

2010

- Kỹ thuật ô tô, máy kéo

9

2012

Được đổi sang danh mục ngành đào tạo mới

- Nuôi trồng thủy sản

- Kỹ thuật khai thác thủy sản

- Công nghệ chế biến thủy sản

- Kỹ thuật cơ khí động lực

Được đổi sang danh mục ngành đào tạo mới

- Nuôi trồng thủy sản

- Kỹ thuật khai thác thủy sản

- Công nghệ chế biến thủy sản

- Công nghệ sau thu hoạch

- Kỹ thuật cơ khí động lực

- Kỹ thuật cơ khí

- Kinh tế nông nghiệp

- Quản trị kinh doanh

10

2013

- Công nghệ thực phẩm

- Công nghệ sinh học

11

2014

- Công nghệ sau thu hoạch

- Kinh tế phát triển

- Quản lý hệ sinh thái biển và biến đổi khí hậu

Bảng 2.           Các ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ và thạc sĩ

TT.

Văn bằng

Ngành/ Chuyên ngành

Mã số

1

Tiến sĩ Nông nghiệp

Nuôi trồng thuỷ sản

62620301

2

Tiến sĩ Nông nghiệp

Kỹ thuật khai thác thủy sản

62620304

3

Tiến sĩ Kỹ thuật

Công nghệ chế biến thủy sản

62540105

4

Tiến sĩ Kỹ thuật

Công nghệ sau thu hoạch

62540104

5

Tiến sĩ Kỹ thuật

Kỹ thuật cơ khí động lực

62520116

6

Thạc sĩ Nuôi trồng thủy sản

Nuôi trồng thuỷ sản

60620301

7

Thạc sĩ Khai thác thủy sản

Kỹ thuật khai thác thủy sản

60620304

8

Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm

Công nghệ thực phẩm

60540101

9

Thạc sĩ Công nghệ sau thu hoạch

Công nghệ sau thu hoạch

60540104

10

Thạc sĩ Công nghệ chế biến thủy sản

Công nghệ chế biến thủy sản

60540105

11

Thạc sĩ Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học

60420201

12

Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí

Kỹ thuật cơ khí

60520103

13

Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí động lực

Kỹ thuật cơ khí động lực

60520116

14

Thạc sĩ Kinh tế

Kinh tế phát triển

60310105

15

Thạc sĩ Kinh tế

Kinh tế nông nghiệp

60620115

16

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

60340102

17

Thạc sĩ Khoa học

Quản lý hệ sinh thái biển và biến đổi khí hậu (đào tạo bằng Tiếng Anh)

Thí điểm


Hợp tác đào tạo

            1) Liên kết với Trường Đại học Tromso (Vương quốc Nauy) đào tạo Thạc sĩ khoa học, chuyên ngành Kinh tế và quản lý nuôi thủy sản với 04 khóa đào tạo và 67 HV được cấp bằng.

            2) Tham gia các dự án về đào tạo thạc sĩ cho ngành thủy sản và các địa phương do các tổ chức nước ngoài tài trợ như:

            + NUFU (Nauy): năm 1995 và 1997, với tổng cộng 14 HV chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản.

            + NORAD (Nauy): năm 2003, 2005 và 2008, với tổng cộng 22 HV chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản, đào tạo bằng Tiếng Anh.

            + NORAD (Nauy): năm 2004, với 09 HV chuyên ngành Kinh tế thủy sản, đào tạo bằng Tiếng Anh.

            + SUDA (Đan Mạch): năm 2009, với 22 HV, chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản.

+ Ngân hàng Phát triển Châu Phi (AFDB): năm 2012, với 12 HV, chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản, đào tạo bằng Tiếng Anh.

            + NORAD (Nauy): bắt đầu từ năm 2015, chuyên ngành Quản lý hệ sinh thái biển và biến đối khí hậu, đào tạo bằng Tiếng Anh.

            + Tham gia mạng lưới quốc tế đào tạo thạc sĩ Thủy sản nhiệt đới (ILP), với các trường thành viên (Đại học Kagoshima, Nhật Bản; Đại học  Sam Ratulangi, Indonesia; Đại học Visayas, Philipin; Đại học Kasetsart, Thái Lan; Đại học Terengganu, Malaysia).

3) Liên kết với Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đào tạo thạc sĩ kỹ thuật thuộc 02 chuyên ngành: Công nghệ thông tin (bắt đầu từ năm 2009) và Công nghệ sinh học (bắt đầu từ năm 2010).

            4) Liên kết đào tạo thạc sĩ với Viện Nghiên cứu Hải sản ở 03 chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản, Khai thác thủy sản và Công nghệ sau thu hoạch.

5) Liên kết đào tạo thạc sĩ với Trường Đại học Kiên Giang ở 03 chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản, Công nghệ sinh học và Quản trị kinh doanh.

 

-----o0o------