Lịch học
Đóng
Cao học khóa 2017
Thời khóa biểu học kỳ I các lớp CH2017
(Lớp Kinh tế phát triển học cùng Lớp QL17-4 (T7,CN) và QL17-5 (Tối)

Lịch học Triết học và Học phần chung:

Tên học phần

Mã HP

TC

Khối

Giáo viên

Thời gian

Địa điểm

Triết học

POS501

3

KTHUAT

TS. Nguyễn Trọng Thóc

T7,CN

Tiết 1-9

09/09 - 30/09/2017

G7.202

POS502

4

KINHTE1

TS. Nguyễn Hữu Tâm

T7,CN

Tiết 1-9

09/09 - 01/10/2017

G7.203

POS502

4

KINHTE2

NCS. Ngô Văn An

T2,3,4,5

Tiết 11-13

11/09 - 12/10/2017

G7.202

Khoa học quản lý

EC543

2

KTHUAT

TS. Lê Chí Công

T7,CN

Tiết 1-9

21/10 - 29/10/2017

G7.202

KINHTE1

PGS. Nguyễn Thị Kim Anh

T7,CN

Tiết 1-9

Xem TKB chi tiết

G7.203

KINHTE2

 TS. Lê Chí Công

T 2,3

Tiết 11-13

16/10 - 31/10/2017

G7.202

Nghệ thuật lãnh đạo

EC539

2

KTHUAT

 TS. Hà Việt Hùng

T7,CN

Tiết 1-9

11/11 - 19/11/2017

G7.202Cao học khóa 2016

Thời khóa biểu học kỳ III các lớp CH2016 

Thời khóa biểu học kỳ II các lớp CH2016

Thời khóa biểu học kỳ I các lớp CH2016

Lịch học TRIẾT HỌC CH2016

Cao học khóa 2015

Thời khóa biểu học kỳ III các lớp CH2015 

Thời khóa biểu học kỳ II các lớp CH2015 

Thời khóa biểu học kỳ I các lớp CH2015  

Cao học khóa 2014

Trúng tuyển đợt II:

- Thời khóa biểu học kỳ cuối lớp CH14 (KT14 + QT14) + Lịch thi

- Thời khóa biểu học kỳ II - Khối ngành Kinh tế 

- Thời khóa biểu học kỳ II - Khối ngành Kỹ thuật 

- Kế hoạch đào tạo thạc sĩ khóa tuyển sinh  2014 đợt II

  
Lịch thi
Đóng
Cao học khóa 2016

Lịch thi kết thúc học phần HK III CH2016 

Lịch thi kết thúc học phần HK II NH16-17 

Lich thi kết thúc học phần giữa HK II NH16-17 

Lich thi kết thúc học phần HK I NH16-17 


Cao học khóa 2015

Lịch thi kết thúc học phần HKIII năm học 2016-2017

Lịch thi kết thúc học phần HKII năm học 2015-2016 

Lịch thi kết thúc học phần HKI năm học 2015-2016 
(CH2014 và CH2015)

Lịch thi Triết học CH2015

Cao học khóa 2014

Lịch thi kết thúc học phần HKII-đợt 2 (Khối ngành Kỹ thuật) 

Lịch thi kết thúc học phần HKII-đợt 2 (Khối ngành Kinh tế) 

Lịch thi kết thúc học phần HKII-đợt 1 

Danh sách thi lại CH2013+CH2014-1