Lịch học
Đóng

Hướng dẫn học viên truy cập website:

- Đăng nhập

- Kế hoạch học tập

- Đăng ký môn học - Xem thời khóa biểu

Cao học khóa 2019: 

Lịch học học phần chung:

TT

Mã HP

Tên học phần

TC

Thời gian (Thứ 7,CN)

Lịch thi

Phòng học

Ghi chú

1

POS502

Triết học

4

Tiết 1-9

04/05 - 26/5/2019

08h00' 06/7/2019

G7.201

Chiều 05/05 khai giảng (gặp mặt học viên)

2

BUA521

Khoa học quản lý

2

Tiết 1-9

01/06 - 09/6/2019

14h00' 06/7/2019


Học viên xem hướng dẫn trên


Cao học khóa 2018

Đăng ký học cùng các lớp CH2017 thực hiện các bước như hướng dẫn Học viên CH2017  

Cao học khóa 2017
Thời khóa biểu học kỳ Hè các lớp CH2017

Thời khóa biểu học kỳ I các lớp CH2017


Cao học khóa 2016

Thời khóa biểu học kỳ III các lớp CH2016 

Thời khóa biểu học kỳ II các lớp CH2016

Thời khóa biểu học kỳ I các lớp CH2016

Lịch học TRIẾT HỌC CH2016