Tin tức - Sự kiện
Đóng
Biểu đồ kế hoạch đào tạo Năm học 2018-2019
Kế hoạch giao, thực hiện, đánh giá luận văn và xét tốt nghiệp thạc sĩ năm học 2018 - 2019
Niên lịch đào tạo Sau Đại học năm học 2017-2018
Niên lịch đào tạo Sau Đại học năm học 2017-2018
Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Pháp ngữ ngành “Quản trị kinh doanh và du lịch”
Được sự hỗ trợ của Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) và sự hợp tác của các trường đại học đối tác ở Pháp
Kế hoạch giao, thực hiện, đánh giá luận văn và xét tốt nghiệp năm học 2017-2018
Kế hoạch giao, thực hiện, đánh giá luận văn và xét tốt nghiệp năm học 2017-2018
Niên lịch đào tạo Sau Đại học năm học 2016-2017
Niên lịch đào tạo Sau Đại học năm học 2016-2017
Kế hoạch giao, thực hiện, đánh giá luận văn và xét tốt nghiệp thạc sĩ năm học 2016-2017
Học viên lưu ý các mốc thời gian trên.
Thời gian biểu đào tạo sau đại học năm học 2015 - 2016
Mốc thời gian cụ thể của các công việc đào tạo sau đại học năm học 2015-2016
Kế hoạch giao, thực hiện, đánh giá luận văn và xét tốt nghiệp thạc sĩ năm học 2015-2016
Cung cấp các mốc thời gian cho từng công việc cụ thể.
Mở lớp học phần nhiệm ý
Khoa Sau Đại học mở các lớp học phần nhiệm ý về các lĩnh vực giảng dạy, kinh doanh, nuôi trồng và khai thác thủy sản. Học viên có nhu cầu đăng ký theo thông tin dưới đây. Điểm của học phần không ảnh hưởng tới điểm tổng kết chung.
12