Tin tức - Sự kiện
Đóng
Niên lịch đào tạo Sau Đại học năm học 2016-2017
Niên lịch đào tạo Sau Đại học năm học 2016-2017
Kế hoạch giao, thực hiện, đánh giá luận văn và xét tốt nghiệp thạc sĩ năm học 2016-2017
Học viên lưu ý các mốc thời gian trên.
Thời gian biểu đào tạo sau đại học năm học 2015 - 2016
Mốc thời gian cụ thể của các công việc đào tạo sau đại học năm học 2015-2016
Kế hoạch giao, thực hiện, đánh giá luận văn và xét tốt nghiệp thạc sĩ năm học 2015-2016
Cung cấp các mốc thời gian cho từng công việc cụ thể.
Mở lớp học phần nhiệm ý
Khoa Sau Đại học mở các lớp học phần nhiệm ý về các lĩnh vực giảng dạy, kinh doanh, nuôi trồng và khai thác thủy sản. Học viên có nhu cầu đăng ký theo thông tin dưới đây. Điểm của học phần không ảnh hưởng tới điểm tổng kết chung.
Niên giám sau đại học 2014-2015
Cung cấp những thông tin hữu ích về đào tạo sau đại học
THỜI GIAN BIỂU ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2014 - 2015
Cung cấp những mốc thời gian quan trọng để học viên tiện theo dõi trong quá trình học.
Kế hoạch đào tạo thạc sĩ khóa tuyển sinh đợt II năm 2014
Kế hoạch cụ thể của từng học kỳ cho hai định hướng nghiên cứu và ứng dụng. Bao gồm kế hoạch cho học viên trúng tuyển sinh đợt I năm 2014.
Kế hoạch giao, thực hiện, đánh giá luận văn và xét tốt nghiệp thạc sĩ năm 2015
Bao gồm các công việc và mốc thời gian cụ thể.
KẾ HOẠCH NHẬP HỌC CAO HỌC ĐỢT II NĂM 2014 (tại Trường Đại học Nha Trang và Trường Đại học Kiên Giang)
Thí sinh trúng tuyển đăng ký nhập học online (trước ngày 22/10/2014). Và đến Trường làm thủ tục nhập học vào ngày 24/10/2014.
12