Tin tức - Sự kiện
Đóng

Mở lớp học phần nhiệm ý

Ngày đăng: 02-06-2015 / Đăng bởi: Khoa Sau đại học
Khoa Sau Đại học mở các lớp học phần nhiệm ý về các lĩnh vực giảng dạy, kinh doanh, nuôi trồng và khai thác thủy sản. Học viên có nhu cầu đăng ký theo thông tin dưới đây. Điểm của học phần không ảnh hưởng tới điểm tổng kết chung.

Hãy đăng ký ngay những học phần dưới đây, để mở rộng tri thức và cập nhật những thông tin mới trong lĩnh vực giảng dạy, kinh doanh, nuôi trồng và khai thác thủy sản, cũng như phục vụ cho nghề nghiệp và đam mê của bạn. 

1. Thiết kế giảng dạy (3 tc) – TS. Lê Văn Hảo (xem Đề cương)

2. Khai phá dữ liệu và kinh doanh thông minh (2 tc) – TS. Nguyễn Đức Thuần (xem Đề cương)

3. Văn hóa doanh nghiệp (2 tc) – PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Anh (Xem Đề cương )

4. Các phương pháp ước tính trữ lượng đàn cá (2 tc) – TS. Nguyễn Lâm Anh (xem Đề cương )

5. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến khai thác và nuôi trồng thủy sản và các giải pháp thích ứng (2 tc) – TS. Nguyễn Lâm Anh (xem Đề cương )

6. Tiếng anh học thuật (4tc) – Giảng viên khoa Ngoại ngữ (Xem Đề cương )

- Kết quả của học phần không được tính vào điểm tổng kết học tập của học viên.

- Học phí 300.000đ/1 tín chỉ. Riêng học phần Tiếng anh học thuật không phải đóng học phí.

Thời hạn đăng ký: 30/6/2015.

Đăng ký học phần tại đây.

Cong ty cong nghe Nguyen Thanh