Tin tức - Sự kiện
Đóng

Kế hoạch giao, thực hiện, đánh giá luận văn và xét tốt nghiệp thạc sĩ năm học 2016-2017

Ngày đăng: 26-04-2016 / Đăng bởi: Khoa Sau đại học
Học viên lưu ý các mốc thời gian trên.

1. Kế hoạch giao, thực hiện, đánh giá luận văn và xét tốt nghiệp thạc sĩ năm học 2016-2017:

TT.

Công việc

Thực hiện

Hạn thực hiện theo quý

III/2016

IV/2016

I/2017

II/2017

I.

Giao và thực hiện luận văn thạc sĩ:

1

Tổ chức xét duyệt đề tài luận văn.

Khoa/Viện

08/8

07/11

20/2

08/5

2

Đề nghị giao đề tài luận văn cho khoa Sau Đại học.

Khoa/Viện

05/9

05/12

13/3

12/6

3

Báo cáo tiến độ thực hiện luận văn cho giảng viên hướng dẫn, bộ môn và khoa, viện đào tạo.

Học viên, Giảng viên, Bộ môn

29/8

28/11

20/2

22/5

4

Báo cáo tình hình thực hiện luận văn của học viên cho Hiệu trưởng (qua khoa Sau Đại học.), kèm theo đề nghị thay đổi (đề tài, người hướng dẫn, thời gian thực hiện,…) nếu có.

Khoa/Viện

12/9

12/12

13/3

12/6

II.

Đánh giá luận văn và xét tốt nghiệp thạc sĩ:

1

Nộp hồ sơ bảo vệ luận văn cho khoa Sau Đại học.

Học viên, Giảng viên

04/7

03/10

09/01

03/4

2

Đề nghị Hội đồng đánh giá luận văn cho khoa Sau Đại học.

Khoa/Viện

11/7

10/10

16/01

10/4

3

Tổ chức đánh giá luận văn.

Khoa/Viện

31/8

30/11

20/2

22/5

4

Nộp hồ sơ đánh giá luận văn về khoa Sau Đại học.

Thư ký HĐ

16/9

16/12

13/3

12/6

5

Xét tốt nghiệp thạc sĩ.

Khoa SĐH

26/9

26/12

27/3

26/6

2. Học viên sẽ bị buộc thôi học vì lý do chuyên môn nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

- Học viên khóa 2012 chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp tính đến trước 26/12/2016;

- Học viên khóa 2013 chưa đủ điều kiện giao đề tài luận văn tính đến trước 12/6/2017.

Lưu ý: Các yêu cầu về thời hạn thực hiện theo quy định đào tạo thạc sĩ của trường ĐH Nha Trang

- Thời gian đào tạo theo hình thức bán thời gian là 2 năm, học viên được phép gia hạn thời gian học tập nhưng tổng thời gian đào tạo không quá 4 năm.

- HV bị buộc thôi học nếu thời gian đào tạo tối đa cho phép còn lại dưới 7 tháng nhưng vẫn chưa đủ điều kiện giao đề tài luận văn hoặc quá thời gian đào tạo tối đa cho phép.

- Tổ chức xét duyệt đề tài luận văn được thực hiện vào tháng thứ 2 của mỗi quý.

- Học viên phải báo cáo với người hướng dẫn và bộ môn quản lý về tiến độ thực hiện đề tài luận văn vào cuối tháng thứ 2 mỗi quý.

- Học viên được bảo vệ sớm luận văn nếu thời gian thực hiện luận văn không ít hơn 5 tháng kể từ ngày giao đề tài luận văn và sau khi nhập học tối thiểu 1 năm.

- Chậm nhất 15 ngày sau khi bảo vệ luận văn, học viên phải nộp cho Thư viện Trường.

- Xét tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ vào tháng cuối từng quý.

Yêu cầu khoa viện đào tạo, bộ môn, giảng viên và học viên cao học thực hiện nghiêm túc kế hoạch trên.

Cong ty cong nghe Nguyen Thanh