Tin tức - Sự kiện
Đóng

Kế hoạch giao, thực hiện, đánh giá luận văn và xét tốt nghiệp năm học 2017-2018

Ngày đăng: 29-05-2017 / Đăng bởi: Khoa Sau đại học
Kế hoạch giao, thực hiện, đánh giá luận văn và xét tốt nghiệp năm học 2017-2018

THÔNG BÁO
Kế hoạch giao, thực hiện, đánh giá luận văn và xét tốt nghiệp thạc sĩ năm học 2017 - 2018

Căn cứ Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Nha Trang ban hành tại Quyết định số 1112/QĐ-ĐHNT ngày 30/10/2014, Hiệu trưởng thông báo:

1. Kế hoạch giao, thực hiện, đánh giá luận văn và xét tốt nghiệp thạc sĩ năm học 2017-2018:

TT.

Công việc

Thực hiện

Hạn thực hiện theo quý

III/2017

IV/2017

I/2018

II/2018

I.

Giao và thực hiện luận văn thạc sĩ:

1

Tổ chức xét duyệt đề tài luận văn.

Khoa/Viện

21/8

27/11

26/2

21/5

2

Đề nghị giao đề tài luận văn cho khoa Sau Đại học.

Khoa/Viện

18/9

18/12

19/3

18/6

3

Báo cáo tiến độ thực hiện luận văn cho giảng viên hướng dẫn, bộ môn và khoa, viện đào tạo.

Học viên, Giảng viên, Bộ môn

28/8

13/11

20/2

28/5

4

Báo cáo tình hình thực hiện luận văn của học viên cho Hiệu trưởng (qua khoa Sau Đại học.), kèm theo đề nghị thay đổi (đề tài, người hướng dẫn, thời gian thực hiện,…) nếu có.

Khoa/Viện

14/9

11/12

12/3

11/6

II.

Đánh giá luận văn và xét tốt nghiệp thạc sĩ:

1

Nộp hồ sơ bảo vệ luận văn cho khoa Sau Đại học.

Học viên, Giảng viên

10/7

16/10

08/01

09/4

2

Đề nghị Hội đồng đánh giá luận văn cho khoa Sau Đại học.

Khoa/Viện

24/7

10/10

15/01

16/4

3

Tổ chức đánh giá luận văn.

Khoa/Viện

28/8

27/11

26/02

28/5

4

Nộp hồ sơ đánh giá luận văn về khoa Sau Đại học.

Thư ký HĐ

11/9

11/12

12/3

18/6

5

Xét tốt nghiệp thạc sĩ.

Khoa SĐH

25/9

25/12

26/3

25/6

2. Học viên khóa 2013 sẽ bị buộc thôi học vì lý do chuyên môn nếu chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp tính đến trước 25/12/2017;

Yêu cầu khoa viện đào tạo, bộ môn, giảng viên và học viên cao học thực hiện nghiêm túc kế hoạch trên.

Lưu ý: Các yêu cầu về thời hạn thực hiện theo quy định đào tạo thạc sĩ của trường ĐH Nha Trang

- Thời gian đào tạo theo hình thức bán thời gian áp dụng từ khóa 2014 trúng tuyển đợt 2 là 2,5 năm, học viên được phép gia hạn thời gian học tập nhưng tổng thời gian đào tạo không quá 5 năm.

- HV bị buộc thôi học nếu thời gian đào tạo tối đa cho phép còn lại dưới 7 tháng nhưng vẫn chưa đủ điều kiện giao đề tài luận văn hoặc quá thời gian đào tạo tối đa cho phép.

- Tổ chức xét duyệt đề tài luận văn được thực hiện vào tháng thứ 2 của mỗi quý.

- Học viên phải báo cáo với người hướng dẫn và bộ môn quản lý về tiến độ thực hiện đề tài luận văn vào cuối tháng thứ 2 mỗi quý

- Khoa/Viện tập hợp tình hình thực hiện luận văn của học viên để báo cáo Hiệu trưởng (thông qua khoa Sau Đại học) định kỳ trước ngày 15 tháng thứ 3 của mỗi quý.

- Học viên được bảo vệ sớm luận văn nếu thời gian thực hiện luận văn không ít hơn 5 tháng kể từ ngày giao đề tài luận văn và sau khi nhập học tối thiểu 1 năm.

- Chậm nhất 15 ngày sau khi bảo vệ luận văn đạt yêu cầu, học viên phải nộp cho Thư viện Trường.

- Hội đồng xét tốt nghiệp căn cứ vào điều kiện tốt nghiệp và hồ sơ học viên do khoa Sau Đại học chuẩn bị để xét, lập danh sách học viên đủ điều kiện và đề nghị Hiệu trưởng công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ vào tháng cuối từng quý.

Cong ty cong nghe Nguyen Thanh