Tin tức - Sự kiện
Đóng

Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Pháp ngữ ngành “Quản trị kinh doanh và du lịch”

Ngày đăng: 13-06-2017 / Đăng bởi: Khoa Sau đại học
Được sự hỗ trợ của Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) và sự hợp tác của các trường đại học đối tác ở Pháp
 

1. Ngành đào tạo và các môn thi tuyển

TT.

Ngành đào tạo

Môn thi tuyển

Cơ sở

Cơ bản

Ngoại ngữ

1

Quản trị kinh doanh

(chuyên ngành Quản trị kinh doanh và du lịch)

Kinh tế học

Toán cao cấp

Tiếng Pháp

2. Thời gian biểu

TT.

Nội dung

Thời gian

1

Tổ chức ôn tập

Tháng 6 ¸ 7/2017

2

Nhận hồ sơ đăng ký dự thi

Trước 15/7/2017

3

Thi tuyển

05 ¸ 06/8/2017

3. Điều kiện dự thi

a) Về văn bằng

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần hoặc ngành khác (chỉ áp dụng cho cho nhóm ngành kinh tế, kinh doanh) với ngành đăng ký dự thi;

- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần và ngành khác phải học bổ sung một số học phần ở trình độ đại học của ngành đăng ký dự thi;

- Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác với ngành đăng ký dự thi và danh mục học phần bổ sung kiến thức trong Phụ lục kèm thông báo này.

b) Về thâm niên công tác

- Điều kiện về thâm niên công tác chuyên môn cho từng ngành đào tạo được quy định trong  chương trình đào tạo và Phụ lục kèm thông báo này.     

4. Điều kiện miễn thi ngoại ngữ

Thí sinh có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng sau:

- Bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo là ngôn ngữ Pháp, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

- Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ Pháp;

- Chứng chỉ tiếng Pháp DELF B2

Thí sinh nộp bản sao có chứng thực văn bằng hoặc chứng chỉ cùng hồ sơ dự thi để được xem xét.


Thông tin chi tiết xem tại đây

Cong ty cong nghe Nguyen Thanh