Tin tức - Sự kiện
Đóng

Niên lịch đào tạo Sau Đại học năm học 2017-2018

Ngày đăng: 29-07-2017 / Đăng bởi: Khoa Sau đại học
Niên lịch đào tạo Sau Đại học năm học 2017-2018

Học kỳ I

     Thời gian

Bắt đầu HK I, năm học 2017 – 2018

04/9/2017

Nhập học SĐH đợt II/2017

08/9/2017

Lễ khai giảng SĐH đợt II năm 2017

17/9/2017

Xét tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đợt III/2017

25/09/2017

NCS báo cáo tiến độ học tập và nghiên cứu năm học 2016 – 2017

09/2017

Kỉ niệm ngày Thành lập Trường

02/10/2017

Nộp luận văn để bảo vệ đợt IV/2017

03/10/2017

Xét tiến độ đào tạo NCS khóa 2013

10/2017

Lễ Tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ, tiến sĩ đợt II năm 2017

22/10/2017

Nghỉ lễ ngày Nhà giáo Việt Nam

20/11/2017

Bắt đầu thi HK I, năm học 2017 – 2018

12/2017

Xét tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đợt IV/2017

25/12/2017

Tuyển sinh SĐH đợt I/2018

06-07/01/2018

Nộp luận văn để bảo vệ đợt I/2018

05/01/2018

Học kỳ II

Thời gian

Nhập học SĐH đợt I/2018

04/3/2018

Bắt đầu HK II, năm học 2017-2018

05/3/2018

Lễ khai giảng SĐH đợt I năm 2018

11/3/2018

Nghiên cứu sinh báo cáo tiến độ học tập và nghiên cứu 6 tháng

03/2018

Xét tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đợt I/2018

26/3/2018

Nộp luận văn để bảo vệ đợt II/2018

06/4/2018

Lễ Tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ, tiến sĩ đợt I năm 2018

22/4/2018

Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương

25/4/2018

Nghỉ lễ kỷ niệm Giải phóng miền Nam và Quốc tế lao động

30/4-01/5/2017

Bắt đầu thi HKII, năm học 2017-2018

06/2018

Xét tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đợt II/2018

25/6/2018

Học kỳ III

Thời gian

Bắt đầu HK III, năm học 2017-2018

02/7/2018

Nộp luận văn để bảo vệ đợt III/2018

06/7/2018

Tuyển sinh SĐH đợt II/2018

04-05/8/2018

Cong ty cong nghe Nguyen Thanh