Tin tức - Sự kiện
Đóng

Kế hoạch giao, thực hiện, đánh giá luận văn và xét tốt nghiệp thạc sĩ năm học 2018 - 2019

Ngày đăng: 21-05-2018 / Đăng bởi: Khoa Sau đại học

I. Kế hoạch giao, thực hiện, đánh giá luận văn và xét tốt nghiệp thạc sĩ:

TT.

Công việc

Thực hiện

Hạn thực hiện

Đợt II/2018

Đợt III/2018

Đợt I/2019

I.

Giao và thực hiện luận văn thạc sĩ

1

Tổ chức xét duyệt đề tài luận văn.

Khoa/Viện

03/9

26/11

18/3

2

Đề nghị giao đề tài luận văn cho Phòng Đào tạo Sau Đại học.

Khoa/Viện

17/9

17/12

08/4

3

Báo cáo tiến độ thực hiện luận văn cho giảng viên hướng dẫn, bộ môn và khoa, viện đào tạo.

Học viên, Giảng viên, Bộ môn

15/10

31/12

15/4

II.

Đánh giá luận văn và xét tốt nghiệp thạc sĩ

1

Nộp hồ sơ bảo vệ luận văn cho Phòng Đào tạo Sau Đại học.

Học viên, Giảng viên

16/7

22/10

11/3

2

Đề nghị Hội đồng đánh giá luận văn cho Phòng Đào tạo Sau Đại học.

Khoa/Viện

13/8

05/11

25/3

3

Tổ chức xong đánh giá luận văn.

Khoa/Viện

10/9

03/12

29/4

4

Nộp hồ sơ đánh giá luận văn về Phòng Đào tạo Sau Đại học.

Thư ký HĐ

17/9

17/12

20/5

5

Xét tốt nghiệp thạc sĩ.

P. ĐTSĐH

24/9

24/12

24/6

II. Các yêu cầu về thời hạn theo Quy định đào tạo thạc sĩ:

1. Học viên khóa 2014 trúng tuyển đợt 1, thời gian đào tạo tối đa của khóa học là 4 năm, sẽ bị buộc thôi học vì lý do chuyên môn nếu chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp tính đến trước 24/12/2018.

2. Học viên khóa 2014 trúng tuyển đợt 2, thời gian đào tạo tối đa của khóa học là 5 năm, sẽ bị buộc thôi học vì lý do chuyên môn nếu chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp tính đến trước 23/12/2019.

3. Học viên bị buộc thôi học nếu thời gian đào tạo tối đa cho phép còn lại dưới 7 tháng nhưng vẫn chưa đủ điều kiện giao đề tài luận văn.

4. Học viên phải báo cáo với người hướng dẫn và bộ môn quản lý về tiến độ thực hiện đề tài luận văn vào cuối tháng thứ 2 mỗi quý.

5. Khoa/Viện tập hợp tình hình thực hiện luận văn của học viên để báo cáo Hiệu trưởng (thông qua Phòng Đào tạo Sau Đại học) định kỳ trước ngày 15 tháng thứ 3 của mỗi quý.

6. Học viên được phép bảo vệ sớm luận văn với điều kiện thời gian thực hiện luận văn không ít hơn 5 tháng kể từ ngày giao đề tài luận văn và sau khi nhập học tối thiểu 1 năm.

7. Chậm nhất 15 ngày sau khi bảo vệ luận văn đạt yêu cầu, học viên phải hoàn thành các thủ tục sau bảo vệ và nộp luận văn cho Thư viện.