Tin tức - Sự kiện
Đóng
Tra cứu kết quả thi tuyển sinh thạc sĩ đợt 2 năm 2017
Tra cứu kết quả thi tuyển sinh thạc sĩ đợt 2 năm 2017
Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt II năm 2017
Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt II năm 2017
Tuyển sinh trình độ thạc sĩ ngành Quản lý hệ sinh thái biển và biến đổi khí hậu
Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh. Hạn nhận hồ sơ đến trước ngày 01/12/2016
Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt II năm 2016
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt II năm 2016
Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Quản lý hệ sinh thái biển và biến đổi khí hậu
Trường Đại học Nha Trang thông báo tuyển sinh lớp cao học quốc tế Quản lý hệ sinh thái biển và biến đổi khí hậu khóa 2.
Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt II năm 2015
Năm 2015, Trường Đại học Nha Trang tuyển sinh 11 ngành trình độ thạc sĩ, hạn nhận hồ sơ đăng ký dự thi đến trước ngày 30/6/2015.
Tuyển sinh chương trình thạc sĩ quốc tế về Quản lý hệ sinh thái biển và Biến đổi khí hậu
Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, với thời gian học tập toàn thời gian là 2 năm.
KẾT QUẢ THI VÀ ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT II NĂM 2014
Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang quyết định điểm chuẩn tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt II năm 2014.
Điều kiện được xét miễn thi môn ngoại ngữ (Anh văn) đầu vào cao học
Thí sinh nộp bản sao có chứng thực văn bằng hoặc chứng chỉ cùng hồ sơ dự thi để được xem xét.
Thông báo tuyển sinh dành cho sinh viên đại học khóa 52 của Trường
Sinh viên đại học khóa 52 của Trường thuộc đối tượng ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần với ngành tuyển sinh được phép đăng ký dự thi.
12