Tin tức - Sự kiện
Đóng

Điều kiện được xét miễn thi môn ngoại ngữ (Anh văn) đầu vào cao học

Ngày đăng: 06-06-2014 / Đăng bởi: Khoa Sau đại học
Thí sinh nộp bản sao có chứng thực văn bằng hoặc chứng chỉ cùng hồ sơ dự thi để được xem xét.

Thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ (Anh văn) khi đáp ứng một trong các điều kiện sau:

a) Bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo là ngôn ngữ Anh, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

b) Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ Anh;

c) Chứng chỉ trình độ ngôn ngữ Anh trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ tính đến ngày 16-17/8/2014. Cụ thể:

- Chứng chỉ ngôn ngữ Anh (do tổ chức khảo thí quốc tế cấp): TOEFL PBT 450 điểm, TOEFL CBT 133 điểm, TOEFL iBT 45 điểm, IELTS 4.5 điểm, TOEIC 450, Preliminary English Test  (PET), Business English Certificate (BEC) Preliminary, BULATS 40 điểm trở lên;

Cong ty cong nghe Nguyen Thanh