Tin tức - Sự kiện
Đóng

KẾT QUẢ THI VÀ ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT II NĂM 2014

Ngày đăng: 03-11-2014 / Đăng bởi: Khoa Sau đại học
Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang quyết định điểm chuẩn tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt II năm 2014.

I. KẾT QUẢ THI

1. Điểm thi: 
xem tại đây

2. Mẫu đơn phúc khảo (download tại đây). Thời hạn nhận đơn đến hết ngày 20/10/2014

II. ĐIỂM CHUẨN

1. Đối với tất cả các ngành đào tạo:

Môn cơ bản và môn cơ sở phải từ 5 điểm trở lên; môn Tiếng Anh từ 50 điểm trở lên (các môn thi đã được cộng điểm ưu tiên nếu có).

2. Riêng đối với ngành Quản trị kinh doanh:

Ngoài điều kiện nêu tại mục 1, còn phải đáp ứng điều kiện sau:

- Đối với thí sinh đăng ký học tại Trường Đại học Nha Trang và Viện Nghiên cứu Hải sản: tổng điểm môn cơ bản và cơ sở phải từ 12 trở lên.

- Đối với thí sinh đăng ký học tại Trường Đại học Kiên Giang: tổng điểm môn cơ bản và cơ sở phải từ 11 trở lên.

- Thí sinh không đủ điểm chuẩn vào ngành Quản trị kinh doanh có thể đăng ký chuyển sang ngành Kinh tế nông nghiệp và học tại Trường Đại học Nha Trang nếu đáp ứng điều kiện tại mục 1 và điều kiện về văn bằng tốt nghiệp đại học của ngành Kinh tế nông nghiệp. Cụ thể theo bảng sau:

TT

Ngành đào tạo

 

Hình thức đào tạo

Loại tốt nghiệp

Bổ sung kiến thức

Thâm niên công tác

 

1.

Ngành đúng

Chính quy,

Vừa làm vừa học (tại chức)

Trung bình

Không

0

(1) Kinh tế Nông nghiệp

(2) Kinh tế thủy sản (Kinh tế và quản lý thủy sản)

(3) Quản lý tài nguyên rừng

2.

Ngành phù hợp

Chính quy,

Vừa làm vừa học (tại chức)

Trung bình

Không

0

(1)   Kinh tế phát triển

(2)   Kinh tế học

3.

Ngành gần

Chính quy
Vừa làm vừa học (tại chức)

Trung bình

2

(1)Quản trị (Quản trị kinh doanh, Kinh doanh Thương mại, Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng & dịch vụ ăn uống,…)

(2) Tài chính – kế toán (Tài chính doanh nghiệp, Kế toán doanh nghiệp, Kiểm toán,…)

(3) Hệ thống thông tin quản lý.

4.

Trái ngành

(1) Kỹ thuật Khai thác thủy sản

(2) Nuôi trồng Thủy sản

(3) Công nghệ chế biến thủy sản

(4) Một số chuyên ngành khác.

Chính quy

Trung bình

2


3. Để chuyển ngành học:

- Thí sinh đăng ký trực tiếp vào Phiếu đăng ký nhập học (online và bản giấy) tại mục Ngành đăng ký học theo thông báo của khoa SĐH tại đây. 

Tham khảo chương trình học ngành Kinh tế nông nghiệp (dành cho khóa 2013) tại đây.


  
Cong ty cong nghe Nguyen Thanh