Tin tức - Sự kiện
Đóng
Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt II năm 2016
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt II năm 2016
Khoa Sau đại học - Người duyệt: Khoa Sau đại học
Ngày đăng: 06/01/2016 11:58:55 CH

1. Ngành, chuyên ngành đào tạo và các môn thi tuyển:

TT.

Ngành, chuyên ngành đào tạo

Môn thi tuyển

Cơ sở

Cơ bản

Ngoại ngữ

1

Nuôi trồng thủy sản

Sinh lý động vật thủy sản

Toán cao cấp

Tiếng Anh

2

Kỹ thuật Khai thác thủy sản

Công nghệ chế tạo ngư cụ

3

Công nghệ sinh học

Hóa sinh học

4

Công nghệ thực phẩm

5

Công nghệ chế biến thủy sản

6

Công nghệ sau thu hoạch

7

Kỹ thuật cơ khí

Sức bền vật liệu

8

Kỹ thuật cơ khí động lực

9

Kinh tế nông nghiệp

Kinh tế học

10

Kinh tế phát triển

11

Quản trị kinh doanh

2. Thời gian biểu:

TT.

Nội dung

Thời gian

1

Tổ chức bổ túc kiến thức

3 - 4/2016

2

Tổ chức ôn tập

5 - 7/2016

3

Nhận hồ sơ đăng ký dự thi

Trước 15/6/2016

4

Thi tuyển

23 - 24/7/2016

Xem chi tiết thông báo tại đây