Tin tức - Sự kiện
Đóng

LỊCH THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT II NĂM 2018

Ngày đăng: 15-08-2018 / Đăng bởi: Khoa Sau đại học

Ngày

Môn thi

Thời gian

Công việc

Sáng

18/8/2018

 

7g30

Tập huấn cán bộ coi thi, thư ký và giám sát tại Phòng hội đồng

8g00

Thí sinh tới phòng thi để nghe phổ biến quy chế thi, làm thủ tục dự thi

Toán

8g30

Phát đề thi

8g40-10g40

Thí sinh làm bài thi

Chiều

18/8/2018

Cơ sở

14g00

Cán bộ coi thi có mặt tại Phòng hội đồng

14g15

Gọi thí sinh vào phòng thi

14g30

Phát đề thi

14g40¸16g40

Thí sinh làm bài thi

Sáng

19/8/2018

Tiếng Anh,

Tiếng Pháp

7g30

Cán bộ coi thi có mặt tại Phòng hội đồng

7g45

Gọi thí sinh vào phòng thi

8g00

Phát đề thi

8g10¸10g10

Thí sinh làm bài thi


Ghi chú:

  1. Thí sinh tới dự thi cần mang theo Giấy chứng minh nhân dân.
  2. Mọi thắc mắc xin gọi về số: 0258.3832072 - 0258.2471372
  3. Xem thông tin số báo danh và phòng thi tại đây

 


Cong ty cong nghe Nguyen Thanh