Tin tức - Sự kiện
Đóng

KẾT QUẢ THI VÀ KẾ HOẠCH NHẬP HỌC CAO HỌC ĐỢT 2 NĂM 2018

Ngày đăng: 04-09-2018 / Đăng bởi: Khoa Sau đại học
Kết quả thi và Kế hoạch nhập học cao học đợt 2 năm 2018.

1. KẾT QUẢ THI

- Xem kết quả tại đây

- Điểm trúng tuyển: Môn cơ sở và Môn cơ bản đạt từ 5.0 điểm; Môn ngoại ngữ đạt từ 50 điểm trở lên.

- Thí sinh phúc khảo (Mẫu đơn tại đây) nộp đơn tại Phòng ĐT Sau Đại học từ ngày 04-11/9/2018.

2. KẾ HOẠCH NHẬP HỌC

TT

Nội dung

Địa điểm, thời gian

Ghi chú

I.

1.
2.3.4.

5.


Nhập học

Nộp học phí tạm thu năm thứ nhất.

10.000.000đ

Nộp lệ phí nhập học

(350.000đ)

Nộp Phiếu đăng ký nhập học cao học (Mẫu đơn tại đây)

Nộp văn bằng, chứng chỉ xét miễn học phần Triết học (nếu có)

Nộp bằng tốt nghiệp đại học (để kiểm tra, trả lại ngay)

 

Phòng Kế hoạch -  Tài chính

(tại khu hành chính của trường)

Ngày 17/09/2018

Buổi sáng 8h00’-11h00

Buổi chiều

14h00’ – 16h00

Thông báo nhập học nhận tại địa điểm nhập học.

II.

 

Lịch học Triết học cao học năm 2018

(Xem TKB tại đây)

TRE01

POS501           Triết học

T7,CN   15/09 - 30/9/2018

Học viên các ngành kỹ thuật

TRE02

POS502           Triết học

T7,CN   15/09 – 07/10/2018

Học viên các ngành kinh tế

3. KẾ HOẠC HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC (bắt đầu từ ngày 10/09/2018)

- Xem lịch tại đây.

Cong ty cong nghe Nguyen Thanh