Tin tức - Sự kiện
Đóng
Cấp học bổng thạc sĩ cho cán bộ viên chức tỉnh Ninh Thuận
Trường ĐH Nha Trang sẽ cấp 04 suất học bổng bán phần (50% học phí) cho CBVC tỉnh Ninh Thuận theo học trình độ thạc sĩ ở các chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản, Khai thác thủy sản, Công nghệ chế biến thủy sản
Khoa Sau đại học - Người duyệt: Khoa Sau đại học
Ngày đăng: 23/09/2016 10:18:33 SA