Tin tức - Sự kiện
Đóng

Chương trình học bổng của chính phủ Ireland 2017 - 2018

Ngày đăng: 10-02-2017 / Đăng bởi: Khoa Sau đại học

ĐSQ Ireland thông báo cấp 30 học bổng toàn phần dành cho các ứng viên Việt Nam, bậc học thạc sĩ tại các trường đại học và học viện kỹ thuật của Ireland, cho các ngành sau:

  1. Khoa học & kỹ thuật thực phẩm
  2. Nông nghiệp, Khoa học Môi trường, Phát triển nông thôn
  3. Phát triển bền vững, các ngành kỹ thuật
  4. Công nghệ sinh học
  5. Công nghệ thông tin và Truyền thông
  6. Dược
  7. Quản trị và Kinh doanh
  8. Truyền thông, Báo chí, Du lịch và Quản lý Khách sạn

Hạn nộp hồ sơ là 12:00 ngày thứ Tư 15/02/2017.
Xem chi tiết về mẫu đơn, hướng dẫn thủ tục, tiếp nhận hồ sơ tại trang www.embassyofireland.vn, phần News & Events

Cong ty cong nghe Nguyen Thanh