Tuyển sinh thạc sĩ
Đóng
TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2017 (ĐỢT 2)

- Thời gian nhận đơn xin phúc khảo: 25/8/2017 tại VP Khoa Sau Đại học (Mẫu đơn xem tại đây)

- Thời gian công bố kết quả trúng tuyển dự kiến: 01/9/2017

- Thời gian làm thủ tục nhập học dự kiến: 08/9/2017


- LỊCH THI CAO HỌC 8-2017

 - Thông báo tuyển sinh thạc sĩ Pháp ngữ năm 2017  (Bản tiếng Pháp)

 - Thông báo tuyển sinh (xem tại đây) (Xem các thông tin về chương trình đào tạo tại đây)

- Link đăng ký dự thi trực tuyến  (Thí sinh phải đăng ký trực tuyến trước khi nộp hồ sơ)

- Hồ sơ dự thi (file đính kèm)

- Sinh viên Đại học khóa 55 của Trường tốt nghiệp ngành gần, ngành đúng, ngành phù hợp với ngành dự thi có thể nộp hồ sơ và phải làm giấy Cam đoan theo mẫu. Mẫu giấy cam đoan file đính kèm.

- Danh mục ngành đúng, ngành gần, ngành phù hợp, trái ngành và môn học bổ sung kiến thức


              (Click vào ngành dự thi để xem điều kiện văn bằng và môn học bổ sung)

TT.

Ngành, chuyên ngành

đào tạo

Môn thi tuyển

Cơ sở

Cơ bản

Ngoại ngữ

1

Nuôi trồng thủy sản

Sinh lý động vật thủy sản

Toán cao cấp

Tiếng Anh

2

Kỹ thuật Khai thác thủy sản

Công nghệ chế tạo ngư cụ

3

Công nghệ sinh học

Hóa sinh học

4

Công nghệ thực phẩm

5

Công nghệ chế biến thủy sản

6

Công nghệ sau thu hoạch

7

Kỹ thuật cơ khí

Sức bền vật liệu

8

Kỹ thuật cơ khí động lực

9

Kinh tế nông nghiệp

Kinh tế học

10

Kinh tế phát triển

11

Quản trị kinh doanh    - Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp và môn học bổ sung ngành Công nghệ thông tin (xem tại đây)

    - Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp và môn học bổ sung ngành Quản lý kinh tế (xem tại đây)

 Lưu ý: Công báo số 643+644 ngày 04/7/2014 với các trường hợp có bằng đại học, sau đại học do nước ngoài cấp (file đính kèm)

  
Liên kết
Đóng
LIÊN KẾT TUYỂN SINH CAO HỌC 2016 - 2017

- Ngành Kỹ thuật Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật điện K34 - ĐH Bách Khoa Đà Nẵng (file đính kèm).