Đóng
  
 
Đóng
  
 
Đóng
  
Liên kết website
Đóng
 Viện Nuôi trồng thủy sản

 Viện KH CN khai thác thủy sản

 Khoa Công nghệ thực phẩm

 Viện CN sinh học và Môi trường

 Khoa Cơ khí

 Khoa Kỹ thuật giao thông

 Khoa Kinh tế


 Khoa Kế toán - Tài chính


 Khoa Xây dựng

 Khoa Công nghệ thông tin

 Khoa Điện - Điện tử

 Khoa Ngoại ngữ

 Khoa Khoa học XH & Nhân văn
  
Tuyển sinh tiến sĩ
Đóng
TUYỂN SINH TIẾN SĨ NĂM 2018

- Đề án tuyển sinh tiến sĩ năm 2018 (file đính kèm)


- Thông báo tuyển sinh tiến sĩ năm 2018 (file đính kèm)

- Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo tiến sĩ theo ngành (file đính kèm)

- Danh mục các hướng nghiên cứu có thể nhận nghiên cứu sinh năm 2018 (file đính kèm)
 
- Hồ sơ dự thi (file đính kèm)
  
Tuyển sinh thạc sĩ
Đóng
TUYỂN SINH THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2018

- Thông báo học Bổ sung kiến thức đợt 2 2018 (dành cho thí sinh dự thi các ngành thuộc khối kinh tế)
(Phòng học: G7.203 - Lịch học sẽ lùi lại sau tháng 3)

- Hồ sơ tuyển sinh (file đính kèm)

              (Click vào ngành dự thi để xem điều kiện văn bằng và môn học bổ sung)
 Lưu ý: Công báo số 643+644 ngày 04/7/2014 với các trường hợp có bằng đại học, sau đại học do nước ngoài cấp (file đính kèm)


TUYỂN SINH THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2018

- Thông báo kế hoạch nhập học tại Nha Trang (file đính kèm

- Phiếu nhập học (file đính kèm)

- Điểm phúc khảo đợt 1 năm 2018 (xem tại mục Kết quả thi) 


  
Liên kết
Đóng
LIÊN KẾT TUYỂN SINH CAO HỌC 2017 - 2018

- Ngành Đo lường và đánh giá trong Giáo dục và Quản trị trường học (xem tại đây).