Tổ chức ôn tập
Đóng
  
Học bổ túc kiến thức
Đóng
  
Hỏi đáp tuyển sinh SĐH
Đóng
  
Tìm số báo danh, phòng thi
Đóng  
Tuyển sinh tiến sĩ
Đóng
TUYỂN SINH TIẾN SĨ  ĐỢT 2 - NĂM 2018

- Đề án tuyển sinh tiến sĩ năm 2018 (file đính kèm)


- Thông báo tuyển sinh tiến sĩ năm 2018 (file đính kèm)

- Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo tiến sĩ theo ngành (file đính kèm)

- Danh mục các hướng nghiên cứu có thể nhận nghiên cứu sinh năm 2018 (file đính kèm)
 
- Hồ sơ dự thi (file đính kèm)
  
Tuyển sinh thạc sĩ
Đóng
TUYỂN SINH THẠC SĨ NĂM 2019

- Lịch thi tuyển sinh cao học đợt 1/2019 (file đính kèm)
              Ngành Quản lý kinh tế thi phòng G7.502
              Ngành Quản trị kinh doanh thi phòng G7.503
              Các ngành kỹ thuật thi phòng G7.504

- Thông báo tuyển sinh (file đính kèm)

- Đăng ký online (đường link: https://sinhvien.ntu.edu.vn/dkxettuyenonline). Lưu ý thí sinh bắt buộc đăng ký online, in phiếu đăng ký nộp cùng hồ sơ. Thời gian bắt đầu nhận hồ sơ ngày 20/11/2018.

- Hồ sơ tuyển sinh (file đính kèm)

- Mẫu giấy cam đoan dành cho sinh viên khóa cuối của Trường.

- Lịch học Bổ sung kiến thức bắt đầu từ ngày 04/3/2019 (Xem tại đây)

- Lịch ôn tập thi Cao học (file đính kèm),
Lệ phí môn Toán, Tiếng Anh: 1,3 trđ/môn; môn Cơ sở: 1,2 trđ/môn.

     Lưu ý: Công báo số 643+644 ngày 04/7/2014 với các trường hợp có bằng đại học, sau đại học do nước ngoài cấp (file đính kèm)
  
Liên kết
Đóng
LIÊN KẾT TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2019

 Phối hợp đào tạo thạc sĩ với Trường ĐH Giáo Dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội ngành Quản trị trường học và Đo lường và Đánh giá trong giáo dục tuyển sinh Đợt 1/2019 (xem Thông báo)